Czy siłownie będą otwarte czy zamknięte?

Pamiętacie jak w czwartek szumnie ogłoszono lockdown całej branży fitness? Miały zostać zamknięte siłownie, kluby, centra fitness, baseny i aquaparki. W piątek, wieczorem zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czy na siłownie będą otwarte? Czy mogę iść na basen w najbliższy poniedziałek? Czy może jednak basen i siłownie będą zamknięte?

Zamknięcie siłowni, basenów, aquaparków, klubów i centrów fitness

W rozporządzeniu pojawił się przepis, który zabrania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Czy to wszystko i możemy uznać, że siłownie będą zamknięte? Nie. W treści przepisów pojawia się również wyjątek zgodnie, z którym ww. miejsca będą mogły być otwarte pod pewnymi warunkami.

Wyjątki od zakazu - aquaparki, baseny i siłownie otwarte

Jednym z wyjątków w rozporządzeniu (§6 ust. 1 pkt 2) jest ten, który dotyczy obiektów “przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole”

W obrocie prawnym nie funkcjonują legalne definicje współzawodnictwa sportowego, jak również zajęć sportowych. To powoduje, że cały przepis musi być odczytywany uwzględniając jego cel, ale również zwykłe językowe brzmienie tych zwrotów.

Należy zatem przyjąć, że wszelkie obiekty, w których odbywają się zajęcia sportowe np. prowadzone przez trenera/instruktora lub takie w których odbywa się element rywalizacji między osobami uprawiającymi sport będą mogły być otwarte. Otwartą furtkę mają obiekty, w których odbywają się treningi personalne dla grupy osób lub indywidualne, obiekty na których odbywają się zawody, przy czym nie muszą być to zawody z nagrodami. Liczy się element współzawodnictwa i rywalizacji, czyli np. porównywania osiąganych wyników. Zamknięte będą za to obiekty, na których nie odbywają się żadne zajęcia, a klienci mieli wyłącznie możliwość korzystania ze sprzętu. Czyli praktycznie większość siłowni. Należy spodziewać się zamknięcia stref wolnych ciężarów oraz maszyn, a zwiększenia ilości zajęć organizowanych przez siłownie.

Masz siłownię w bloku/na osiedlu do swobodnego korzystania? Nie widzę przeszkód, aby można używać sprzętów pod warunkiem, że nie są to obiekty prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

ul. Śląska 53B lok. B507

Otwarte siłownie - dodatkowe obowiązki i restrykcje

We współzawodnictwie sportowym oraz zajęciach sportowych organizowanych przez siłownie, baseny, aquaparki, kluby fitness może uczestniczyć jednak maksymalnie 250 osób jednocześnie. Zajęcia i rywalizacja ma odbywać się również bez udziału publiczności. 

Ponadto, osoby uczestniczące w zajęciach sportowych oraz korzystające z obiektów lub ze sprzętu sportowego muszą dezynfekować ręce, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Podmiot udostępniający obiekt, organizator zajęć ma obowiązek:

  • dezynfekować szatnie i węzły sanitarne, urządzenia i sprzęt sportowy po każdej grupie,
  • zapewnić 15-minutowe odstępy między uczestnikami zajęć lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami,
  • zapewnić osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • weryfikować liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego

Interpretacja przepisów dotyczących siłowni, basenów, aquaparków

Powyższe to wyłącznie interpretacja przepisów uwzględniająca brak legalnych definicji współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych. Mówią, że co prawnik to opinia, ale w zakresie powyższego większość prawników jest zgodna. Nie ma wątpliwości, że przepisy nie ograniczają np. zajęć w ramach treningów personalnych, zajęć w ramach treningów crossfit lub innych zajęć organizowanych przez siłownie, baseny, aquaparki. Warto mieć jednak na uwadze, że organy inspekcji sanitarnej mogą inaczej interpretować regulacje, mieć inne wytyczne…Niezależnie od tego, użytkownikom siłowni na pewno nic nie grozi. 

W razie wątpliwości, jak zawsze chętnie zapraszam do kontaktu.