Dotacja na kapitał obrotowy
dla samozatrudnionych, mikro i małych firm - aktualizacja 8.10

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z kryzysem gospodarczym  na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 mogą liczyć na dodatkowe wsparcie.  Dotychczas  mogli oni liczyć na wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR.  Najnowszym programem, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom w tych trudnych czasach jest tzw. dotacja na kapitał obrotowy (na bieżącą działalność gospodarczą).

Od  15 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy sklasyfikowani jako “średni” mogą składać wnioski do  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  O warunkach przyznania wsparcia można przeczytać na stronie PARP.  W skrócie:  firma może otrzymać  bezzwrotnie aż do 429 827,49 zł w zależności od wielkości zatrudnienia.  Podstawowym warunkiem (poza statusem średniego przedsiębiorcy) jest  spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Czy mikro (w tym samozatrudnieni) oraz mali przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne wsparcie? Jakie są warunki jego otrzymania i gdzie należy uzyskać informacje?  Zapraszam do zapoznania się z wpisem o dotacji na kapitał obrotowy dla mikro oraz małych firm.

Uwaga: wpis jest regularnie aktualizowany. Informuję również, że kancelaria pomaga przy wypełnianiu wniosków.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW NABORU LUB NIE ZAŁAPAŁY SIĘ NA NABÓR PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ  Z WPISEM DOTYCZĄCYM NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK POIR LUB INNYCH POŻYCZEK. 

Z KOLEI OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ KREDYT FRANKOWY LUB ZŁOTÓWKOWY I CHCIAŁYBY PRZESTAĆ SPŁACAĆ RATY KREDYTOWE ZACHĘCAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WPISEM DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA SPŁAT RAT KREDYTOWYCH.

Zachęcam również do śledzenia mojego profilu na Facebooku – tam będą pojawiać się najświeższe informacje o dotacjach w różnych województwach.

 

Miło mi poinformować również, że 7 lipca 2020 r. udzieliłem obszernego wywiadu dla Rzeczpospolitej jako ekspert w dziedzinie dotacji na kapitał obrotowy.

prawnik wywiad dla rzeczpospolitej

Dotacja dla małych i mikro przedsiębiorców - informacje wstępne

Gwoli przypomnienia mikro przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  Samozatrudniony przedsiębiorca, czyli taki który nie posiada pracowników również wpisuje się w tę definicję. Mały przedsiębiorca z kolei to firma które zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Dotacja na kapitał obrotowy przyznawana jest dla mikro i małych przez instytucje zajmujące się realizacją regionalnych programów operacyjnych z funduszów unijnych.  W praktyce oznacza to, że w sprawach dotacji właściwe będą poszczególne urzędy marszałkowskie województw, w których przedsiębiorca posiada siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności. Uwaga: zasady przyznawania środków dla poszczególnych województw oraz terminy naborów różnią się.  

Poniżej przedstawiam informacje dla każdego z województw dotyczące dotacji na bieżącą działalność.

Województwo mazowieckie

Aktualizacja 8.10.2020 r.: Dobre wieści dla części przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Dotacje wróciły! Konkurs odbędzie się w trybie zamkniętym tzn. kolejność składania wniosków nie będzie istotna. Konkurs rusza 14 października i kończy się 21 października 2020 r. o 15.00. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w konkursie będzie: 

1. Spadek obrotów.

Wymagane są problemy finansowe, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19. Pojawia się kryterium spadku przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w  miesiącach: czerwiec, lipiec,  sierpień 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto w analogicznych miesiącach w 2019 r. w związku z COVID;

2. Wielkość przychodu.

Przychód netto za rok 2019 r. nie może być niższy niż kwota dotacji, o którą stara się dana osoba. 

3. Kryterium przeważającego PKD

Od 31.12.2019 r.do dnia złożenia wniosku, wnioskodawca ma legitymować się odpowiednim przeważającym PKD wg KRS lub CEiDG. Te PKD to: 

18.12 18.12.Z Pozostałe drukowanie

49.39 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

73.11 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.20 74.20.Z Działalność fotograficzna

90.03 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Pozostałe warunki, regulamin naboru dostępne są na stronie Funduszy dla Mazowsza.

Aktualizacja 24.07.2020 r.: 

W dniu dzisiejszym został ogłoszony konkurs na dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3.3. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe tylko w czasie trwania naboru, który będzie prowadzony od dnia 30 lipca 2020 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Na razie nie podano jednak godziny przyjmowania wniosków. 

Wsparcie niestety nie będzie przeznaczone dla wszystkim. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów borykających  się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 a ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do miesiąca czerwca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. UWAGA: Jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w czerwcu 2019 r, przyjmuje się że wartość przychodów w tym miesiącu wynosi 0 PLN. Oznacza to że warunek spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% nie został spełniony.

Ponadto, dotacja jest wyłącznie dla podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych) w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:
– Działu 55 ZAKWATEROWANIE;

– podklasy 56.10.A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE;

– Działu 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE;

– podklasy 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW;

– podklasy 90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;

– podklasy 90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH.

Dokumenty oraz informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Aktualizacja 22.07.2020 r.: Nabór wraz z całą dokumentacją powinien zostać ogłoszony w dniu 24 lipca .

Aktualizacja 17.07.2020 r.: Nabór najprawdopodobniej odbędzie się w lipcu. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zostanie opublikowana dokumentacja do naboru.

Aktualizacja: Nabór planowany jest na lipiec/sierpień. Po szczegółowe i aktualne informacje zapraszam na moją stronę na portalu FB.

Aktualnie brak jest informacji dotyczących dotacji na kapitał na bieżącą działalność w województwie mazowieckim. Informacji natomiast można spodziewać się na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Województwo łódzkie

Aktualizacja 30.09.2020 r.:  Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października. Zalecam przejrzeć uważnie jeszcze raz regulamin i ogłoszenie o naborze. Czemu? 

Mamy nową formułę i nowe kryteria naboru. Przede wszystkim, nie będzie to nabór w stylu kto pierwszy ten lepszy. Wysokość spadku oraz czas prowadzenia działalności gospodarczej będzie istotny przy wyborze grantobiorcy. Każda firma na podstawie tych kryteriów otrzyma stosowną punktację. Dodatkowo, aktualnie pojawiło się nowe kryterium. Jest to spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wskazanych:

a) 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutego 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; albo

b) 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 29 lutym 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do 2 następujących po sobiekolejnych poprzedzających miesięcy 2020 r. w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 

Aktualizacja 7.09.2020 r.: Jak wszyscy zainteresowani pewno wiedzą – nabór zakończył się porażką systemów informatycznych COP woj. łódzkiego. Nabór został przełożony. W chwili obecnej brak jest informacji o nowej dacie naboru. Z informacji telefonicznych wynika, że informacja o nowym terminie zostanie podana z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Musimy niestety czekać na nowy termin…

Aktualizacja 21.08.2020 r.:  W dniu wczorajszym został ogłoszony nabór na dotacje na kapitał obrotowy dla osób samozatrudnionych, mikro i małych firm. Na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Woj. Łodzkiego znajduje się ogłoszenie o naborze oraz wezwanie do naboru stanowiące regulamin. Przyjmowanie wniosków będzie możliwe od dnia 3 września 2020 r. od godziny 10.00. Już teraz udostępniony jest generator wniosków.

Głównym kryterium naboru jest spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca kalendarzowego w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID19.  Dodatkowo, jak w zasadzie w każdym województwie, wymagany jest brak zaległości ZUS i podatkowych na dzień 31.12.2019 r.

Aktualizacja 28.07.2020 : Najprawdopodobniej w sierpniu odbędzie się nabór dotacji na kapitał obrotowy, choć nic nie jest do końca pewne. Pewne jest, że będzie to trzeci kwartał.

Aktualnie brak jest informacji dotyczących dotacji stricte na kapitał obrotowy. Wszelkich informacji należy spodziewać się na stronie Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Aktualnie jednak trwa nabór (od 16.06 do 13.07) dotyczący dotacji na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. W zasadzie jest to konkurs projektów dotyczących zwiększenia konkurencyjności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z kryteriami można zapoznać się na stronie cop.lodzkie.pl i dotyczą one m.in. wpływu pandemii na kondycję przedsiębiorstwa, zasobów kadrowych zaangażowanych w projekt, statusu wnioskodawcy.

Minimalna kwota wsparcia projektu – nie została określona, a  maksymalna wynosi 1 000 000,00 zł.
Przy tym maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.

Województwo warmińsko-mazurskie

Aktualizacja 8.10.2020 r.: Zgodnie z informacją WMARR nabór anulowano. Więcej informacji, w tym data nowego naboru, pojawi się wkrótce.

Aktualizacja 21.09.2020 r.: W dniu 30 września 2020 r. startuje nabór wniosków na dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, małych i mikro przedsiębiorstw. Nabór organizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

Zgodnie z dokumentacją naboru udostępnioną przez grantodawcę podstawowym kryterium kwalifikującym do otrzymania dotacji jest spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 20207 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Dodatkowo, wymaga się aby przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie posiadał zaległości w płatności składek ZUS oraz płatnością podatków.

Nabór odbędzie się poprzez stronę udostępnioną przez grantodawcę. Ważną informacją jest to, że generator będzie dostępny dopiero w momencie otwarcia naboru. Więcej informacji znajdziesz na stronie WMARR.

Aktualizacja 7.09.2020 r.: Zgodnie z informacją podaną przez RPO WM umowa z grantodawcą zostanie podpisana dopiero w przyszłym tygodniu. Naboru powinniśmy się spodziewać, jednak dopiero w drugiej połowie września.

Aktualizacja 29.07.2020 r.: Jak można domniemywać wyłącznie ze strony RPO WM obecnie dopiero wybierany jest tzw. grantodawca tj. podmiot, który będzie pośredniczył procesie przyznawania wsparcia. Nabór na grantodawcę został rozpisany do dnia 7 sierpnia. Wniosek: długa droga jeszcze do otwarcia naboru dla przedsiębiorców na dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych i pozostałych.

Podobnie jak w wyżej wymienionych województwach – brak szczegółowych informacji. Standardowo polecam monitorować stronę: RPO Warmia i Mazury. 

Aktualizacja 17.07.2020 : Nabór odbędzie się w lipcu – takie są informacje na dzień 17.07.2020 r.

Województwo podlaskie

Nieprzypadkowo zaczynam od tego województwa. Nabór na dofinansowanie zaczął się 22 czerwca o godzinie 8.00 po czym ….zakończył się o godzinie 9.30. To tylko pokazuje jak bardzo przedsiębiorcy potrzebują pieniędzy na walkę z kryzysem. To znak też dla pozostałych zainteresowanych przedsiębiorców z innych województw, że nie warto odkładać składanie wniosku na później.

Aktualizacja: Wszystkie osoby, które nie załapały się do naboru informuję uprzejmie o możliwości starania się o pożyczkę nieoprocentowaną, która również stanowi całkiem niezłą okazję do uzyskania kapitału. Więcej o tej formie pomocy przeczytasz w moim wpisie na blogu dotyczącym pożyczek POIR oraz innych pożyczek plus.

Województwo pomorskie

Aktualizacja: Mimo, że nie jest planowany nabór na dotacje na kapitał obrotowy to gorąco polecam zainteresować się tematem tzw. pożyczek niskooprocentowanych, pożyczek POIR. Więcej o tej formie pomocy przeczytasz w moim wpisie na blogu dotyczącym pożyczek POIR oraz innych pożyczek plus.

Nabór startuje w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00. Właściwą instytucją jest Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna. Niestety, nie wszyscy mogą ubiegać się o wsparcie. 

Zakwalifikowani do uzyskania pomocy są wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”. Są to przede wszystkim hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Warunkiem jest faktyczne prowadzenie działalności na terenie województwa oraz prowadzenie działalności gospodarczej we wskazanych powyżej „branżach” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r. 

Formularz wniosku (dostępny na stronie ARP) należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Konieczne będzie założenie konta na tej platformie. Następnie należy przesłać w formie papierowej pocztą oraz na nośniku optycznym (płyta CD/DVD). ARP podaje, że wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.  Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku elektronicznie. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10.000 zł a maksymalna 2.000.000 zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na przebudowę lub rozbudowę infrastruktury, adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, umowę o dofinansowanie znajdziesz na stronie ARP S.A.

Województwo dolnośląskie

Aktualizacja 10.08.2020 r.: Dostępna jest już platforma do wypełniania wniosków : https://snow-dip.dolnyslask.pl/. Aplikacja będzie dostępna od godz. 8.00 dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 dnia 13 sierpnia 2020 r.

Aktualizacja 4.08.2020: Jak już wcześniej zapowiadałem, ogłoszony został nowy, uzupełniający nabór dotyczący wsparcia na kapitał obrotowy.  Składanie wniosków będzie możliwe od godz. 11.00 dnia 17.08.2020 r. do godz. 15.00 dnia 19.08.2020 r. Co ważne, przygotowane wnioski w systemie SNOW będą składane za pomocą aplikacji  dostępnej pod adresem : https://dotacjacovid-turystyka.dolnyslask.pl

Jeżeli chodzi zaś o wymagania i kryteria naboru – są one praktycznie niezmienne. Dalej wymagany jest spadek o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Poza tym, w dalszym ciągu dotacja ma ograniczony krąg podmiotów, które mogą z niej skorzystać. Wymagane jest bowiem legitymowanie się przeważającym PKD w rejestrze na takich samych zasadach jak w poprzednim naborze – tu nic się nie zmieniło. Więcej informacji standardowo na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Aktualizacja 24.07.2020: Zgodnie z informacją na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Zarząd województwa dolnośląskiego wprowadził zmiany w harmonogramie naborów wniosków na 2020 r. Oznacza to, że odbędzie się dodatkowy nabór na dotacje na bieżącą działalność.

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem dodano nabór do działania 1.5, schemat 1.5.D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw”, z datą ogłoszenia 4 sierpnia i datą rozpoczęcia składania wniosków 17 sierpnia 2020 r.  

Nie są znane na razie kryteria naboru, bądźmy jednak dobrej myśli, że większa rzesza przedsiębiorców niż poprzednio będzie miała szanse uzyskać wsparcie.

Aktualizacja 13.07.2020 : Na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zajmującej się dotacją na kapitał obrotowy dla woj. dolnośląskiego pojawiła się informacja, że nabór wystartuje o godzinie 8.00 20 lipca 2020 r. Od dziś od godziny 8.00 można przygotować już wniosek w Generatorze wniosków w systemie SNOW na stronie snow-dip.dolnyslask.pl.

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro (w tym samozatrudnionych) i małych przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r. Ten dość wygórowany pułap spadku obrotów to niestety nie jedyne kryterium. Warunków, które należy spełnić jest aż 11

Przede wszystkim,  jednak dofinansowanie jest ograniczone do wąskiego kręgu przedsiębiorców. Wymagane jest bowiem, aby na dzień 1 grudnia 2019 r. wnioskodawca prowadził jako przeważającą działalność (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w zakresie: zakwaterowania (sekcja I, cały Dział 55), usług związanych z wyżywieniem (sekcja I, cały Dział 56); organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaną (sekcja N, cały Dział 79);  twórczą związaną z kulturą i rozrywką (sekcja R cały dział 90);  bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (sekcja R cały dział 91);  sportową, rozrywkową i rekreacyjną (sekcja R cały dział 93)

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji pod warunkiem utrzymania  działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie. Kwota dofinansowania stanowi  iloczyn stawki jednostkowej (7 845,11 zł ),  liczby miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia oraz zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.05.2020 r.

Wniosek należy złożyć poprzez Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępny na stronie: http://snow-dip.dolnyslask.pl.  DIP przygotował również przykładowo wypełniony wniosek, z którym można się zapoznać na tej stronie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po ocenie formalno-merytorycznej wniosków. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia to sierpień 2020 r. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie naboru (uwaga pobiera od razu dokument .doc).

Województwo opolskie

Start naboru ogłoszono na dzień 25 czerwca, godzina 9.00. Wnioski składane będą wyłącznie elektronicznie poprzez platformę EPUAP pod tym linkiem. Co ważne,  decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria naboru są dość jasne. Wsparcie jest przeznaczone dla firm, które miały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19. Spadek przychodów ze sprzedaży należy przeliczać porównując miesiąc do miesiąca roku 2020 albo miesiąc bieżącego roku licząc od marca 2020 do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Konieczne jest również, aby wnioskodawca znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Dofinansowanie przeznaczone jest w kwocie od ponad 23,5 tysięcy zł do ponad 164,7 tysięcy zł. Wsparcie można przeznaczyć na koszty zatrudnienia pracowników, czynsz najmu lokalu, opłaty za media, zakup towarów i materiałów do produkcji, paliwo, zakup usług (w tym usług prawnych), spłatę zobowiązań (w tym podatkowych). Pieniędzy nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych.

Więcej informacji (w tym listę załączników jakie należy załączyć do wniosku) uzyskasz na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Województwo lubuskie

Aktualizacja 18.08.2020 r.: W dniu dzisiejszym został ogłoszony nabór na tzw. bony wsparcia w woj. lubuskim. Wnioski na nabór będą przyjmowane od 25.08.2020 r. od godziny 8.00. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu o naborze na strnie OPZL oraz ZIPH.

Aktualizacja 13.08.2020 r. : Na stronie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej pojawiła się informacja o planowanym naborze uzupełniającym. Nabór uzupełniający prawdopodobnie zostanie ogłoszony w drugiej połowie sierpnia, a najbardziej prawdopodobne jest, iż będzie to  35 tydzień roku, czyli 24 – 28.08.2020. 

AKTUALIZACJA 28.07.2020 r.: 

Zgodnie z dzisiejszą informacją przekazaną przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej odbędzie się dodatkowy nabór na bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy. 

Przypomnijmy – poprzedni nabór rozpoczął się 1 lipca i zakończył się w ciągu 9 minut… Z tego powodu toczyły się dyskusje między OPZL, ZIPH a Zarządem Województwa w zakresie możliwości rozszerzenia wsparcia na rzecz firm z ziemi lubuskiej lub unieważnienia poprzedniego konkursu. Ostatecznie ustalono, że odbędzie się nowy konkurs. Więcej szczegółów wkrótce.

Aktualizacja: Nabór zakończył się 1.07.2020 r.

Przedsiębiorcy (w tym również średni) otrzymają wsparcie w ramach tzw. “bonów rozwojowych”. Są to dotacje w celu poprawienia płynności finansowej przedsiębiorstw w związku z m.in. zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Nabór nie został jeszcze ogłoszony, a komplet dokumentów dotyczących naboru zostanie opublikowany w dniu 25 czerwca. Dystrybucją “bonów” zajmą się dwie instytucje: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa

Podstawowym kryterium zakwalifikowania do pomocy jest spadek łącznej wartości przychodów o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec – maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r. Dodatkowo należy zadeklarować utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy  wg stanu zatrudnienia na 30 kwietnia 2020 r. 

Kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
a) w przypadku osoby samozatrudnionej min.  10 000,00 zł, a maksymalnie  50 000,00 zł;
b) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych): minimalnie  30 000,00 zł, a maksymalna 120 000,00 zł;
c) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: minimalnie 50 000,00 zł, a maksymalnie  200 000,00 zł.
Uwaga: wnioskodawca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wniosek o bon wraz z  załącznikami należy wysłać w formie nieedytowalnej (format pdf.) na dedykowane adresy poczty elektronicznej: dla OPZL: lbw@opzl.pl, lub ZIPH: bony.covid@ziph.pl. Można aplikować wyłącznie do jednej z instytucji.

Więcej informacji na co można wydać pieniądze ze wsparcia oraz pozostałe kryteria znajdziesz na  stronie rpo.lubuskie.pl oraz na wskazanych wyżej stronach instytucji dedykowanych dla wsparcia.

Województwo zachodniopomorskie

Aktualizacja 10.08.2020 r.: Dostępna jest już pełna dokumentacja konkursu, którą można pobrać ze strony WUP w Szczecinie. Wynika z niej, iż podstawowym (lecz nie jedynym) kryterium jest nagły niedobór lub brak płynności finansowej, tj. odnotowanie spadku przychodów w okresie 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r., o minimum 50% w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Aktualizacja 3.08.2020: Wojewódzki Urząd Pracy poinformował 31.07 o tym, że nabór wniosków na granty odbędzie się w dniu  17 sierpnia 2020 r. WUP zapowiada, że 7 sierpnia na ich stronie  zostanie zamieszczone Ogłoszenie o naborze wraz ze wszystkimi dokumentami. Dostępna będzie również wersja testowa wniosku po zalogowaniu się na platformie internetowej. Aktualnie dostępny jest wyłącznie projekt regulaminu naboru.

 

Aktualizacja 28.07.2020: Informacja na dzień dzisiejszy jest taka, że nabór prawie na pewno będzie w sierpniu. Termin lipcowy nierealny. Więcej informacji znajdziesz na stronie WUP – Zachodmiopomorski Pakiet Grantowy.

Dodatkowo, w dniu 20.07 pojawiła się informacja o tym, że większa ilość przedsiębiorców będzie miała szanse uzyskać dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm. Początkowo kryterium naboru przewidywało 70% spadek na skutek epidemii COVID-19. W wyniku konsultacji kryterium ustalono na 50% spadek przychodów.

Aktualizacja 17.07.2020 : Wyłoniono instytucję pośredniczącą: będzie to Wojewódzki Urząd Pracy. Nabór rozpocznie się prawdopodobnie w lipcu. Proszę śledzić moj profil na Facebooku, celem uzyskania aktualnych informacji.

Nabór najprawdopodobniej rozpocznie się w ciągu najbliższego tygodnia lub tygodni. Najprawdopodobniej również instytucją zajmującą się udzieleniem wsparcia będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Jak wynika z informacji na stronie rpo.wzp.pl bezzwrotne dofinansowanie będzie przeznaczone na kapitał obrotowy i bieżące koszty działalności. Finansowanie ma wynosić między 7 a 160 tysięcy złotych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i okresu finansowania. Więcej informacji należy spodziewać się wkrótce na wskazanych wyżej stronach.

Województwo kujawsko-pomorskie

Aktualizacja 18.08.2020 r.: Pojawiły się wyniki naboru, które dostępne są na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Niestety… Granty otrzymały wyłącznie firmy ze 100 procentowym spadkiem.

Aktualizacja 10.08.2020 r.: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy informuje na swojej stronie, że lista złożonych wniosków wraz z punktacja zostanie ogłoszona w dniach 10.08-14.08.

Aktualizacja 22.07.2020 r.: 

Dokumentacja dotycząca naboru została opublikowana na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Nabór wystartuje w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 8:00 i potrwa do 31.07.2020, godz. 8:00. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to 14.09.2020 r. Wnioski będą składane za pomocą elektronicznego Generatora Wniosków. Niestety utworzenie konta użytkownika będzie możliwe dopiero w momencie otwarcia naboru.

Aktualizacja 17.07.2020 r.: Nabór odbędzie się w lipcu.  W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zostaną opublikowane dokumenty do naboru. Proszę śledzić moj profil na Facebooku, celem uzyskania aktualnych informacji.

Najprawdopodobniej informacje o naborze pojawią się pod koniec aktualnego tygodnia. Instytucją, która ma zajmować się finansowaniem będzie prawdopodobnie Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. To na jego stronie oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy wypatrywać w najbliższym czasie informacji.

Dotacje będą dostępne dla przedsiębiorstw posiadających prowadzących biznes na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) o co najmniej 70% .Wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie przekroczy kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy, w zależności od wielkości zatrudnienia. 

Województwo śląskie

Brak jest informacji czy nabór w województwie śląskim w ogóle się rozpocznie. Zalecam śledzenie strony RPO Śląskie

Aktualizacja: W woj. śląskim najprawdopodobniej nie odbędzie się nabór na dotacje.

Województwo małopolskie

Aktualizacja 13.08.2020: Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego pojawiły się szczegóły dotyczące tzw. bonów dla samozatrudnionych. Pojawiły się konkretne daty: 17 sierpnia od godziny 12.00 przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować konto oraz przygotować wniosek w systemie www.tarcza.malopolska.pl  oraz jego zatwierdzenia. 

Następnie  od 31 sierpnia (od godz. 12:00) do 7 września br. (do godziny 12:00) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji będzie możliwe składanie wniosków przygotowanych wcześniej w generatorze.

Aktualizacja kolejna, tym razem bardziej pozytywna (16.07.2020) :  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Wsparcie w wysokości 9 tysięcy złotych przeznaczone będzie dla m.in. osób, które nie zatrudniały nikogo na dzień 31.12.2019 r. oraz zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19. Nabór zostanie ogłoszony w połowie sierpnia. Więcej informacji znajduje się na stronie RPO Małopolska pod tym linkiem.

Sytuacja jest analogiczna do tej z województwa śląskiego – możliwe, że nabór na dotacje w ogóle nie wystartuje. Więcej informacji znajdziesz na stronie RPO Małopolska

Aktualizacja: Informacja na dzień dzisiejszy jest taka, że dotacji nie będzie w Małopolsce.

Województwo wielkopolskie

Aktualizacja 18.08.2020 r.: Zgodnie z informacją na stronie WARP: generator wniosków zostanie udostępniony w dniu jutrzejszym tj. 19.08.2020 r. Złożenie wniosku będzie dostępne 24.08.2020 r. o godzinie 9.00. 

Aktualizacja 30.07.2020 r.: Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie WARP: “Grantodawca podjął decyzję o udostępnieniu generatora wniosku po 16 sierpnia br. Przez kolejny okres minimum 4 dni  “

Aktualizacja 28.07.2020 r.:  W dalszym ciągu nie udostępniono generatora wniosków, a z informacji od WARP wynika, że nabór na pewno odbędzie się nie w lipcu, a w sierpniu. Zmieniono również regulamin naboru. Pełna informacja o zmianach znajduje się na stronie WARP sp. z o.o. dedykowanej dla grantów (pierwsze cztery komunikaty).

Aktualizacja 17.07.2020 r.:  Na stronie WARP sp. z o.o. dostępna jest już dokumentacja na nabór. Dokumentacja zawiera pełny regulamin oraz wszelkie załączniki zatem każdy może już w tym momencie sprawdzić czy spełnia kryteria. Zgodnie z dokumentacją o grant może ubiegać się podmiot, który: 

1. jest mikro lub małym przedsiębiorcą ;

2. na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub rozlicza podatki w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy  lub deklaracji podatkowej za 2019 rok;

3. znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%;

4. na dzień 31.12.2019 r. i na dzień złożenia wniosku o grant prowadził działalność gospodarczą;

5. w dniu 31.12.2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str. 1 ze zm.);

6. na dzień 31.12.2019 r. nie zalegał z podatkami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające 8,70 nie jest uznawane za zaległość;

Aktualizacja: Konkurs zostanie uruchomiony przez WARP sp. z o.o. (Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) pod koniec lipca. Po więcej informacji zapraszam: https://www.facebook.com/AdwokatWieczorkowski

Nabór wniosków jest w fazie przygotowania i to jest dobra wiadomość dla mieszkańców wielkopolski. Na stronie  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wielkopolski można zapoznać się z warunkami przygotowywanego wsparcia. Pomoc będzie dostępna dla małych i mikro przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych).

Podstawowym kryterium ma być  spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów, które w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. Kwota finansowania, podobnie jak w woj. dolnośląskim, ma stanowić  iloczyn stawki 7 845,11 zł oraz liczby miesięcy uwzględnianej do wyliczenia kwoty wsparcia i zatrudnienia w firmie.

Województwo podkarpackie

Aktualizacja 04.08.2020 r.: Na stronie RARR opublikowane zostały informacje dotyczące naboru na dofinansowanie na kapitał obrotowy.  Wnioski o grant przyjmowane będą wyłącznie  przy użyciu platformy  gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego od dnia 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00. 

Wsparcie dotyczy utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów nie mniejszy niż 50%. Poziom spadku można wykazać  od marca 2020r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku. Do wyliczeń można wziąć wyłącznie pełne miesiące rozliczeniowe prowadzonej działalności i tylko miesiące w których przedsiębiorca nie miał zawieszonej dz. gosp. Cała dokumentacja naboru jest już dostępna na stronie RARR.

Aktualizacja 28.07.2020 r.: RARR poinformował na swojej stronie w dniu 23.07.2020, że w najbliższych dniach umieści  ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w formie grantów na dotacje. Jednocześnie RARR informuje, że ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone co najmniej na 7 dni przed datą naboru wniosków.

Aktualizacja (16.07.2020): Nabór ruszy w sierpniu, może pod koniec lipca… Pomoc w postaci grantów na kapitał obrotowy będzie przyznawać Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji dotyczących dotacji na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm pojawi się w lipcu. Informacje pojawią się na stronie Tarcza Podkarpackie 

Województwo lubelskie

Aktualizacja 31.07.2020: Na stronie LAWP pojawiły się wyniki rekrutacji na nabór. Cała pula dotacji rozeszła się praktycznie w cztery sekundy… Miło nam poinformować, że mimo to udało nam się złożyć wniosek za naszego klienta w wymaganym czasie. 

Aktualizacja 24.07.2020: Znany jest już termin nowego naboru. Zgodnie z informacjami na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw przeprowadzony będzie w dniu 29 lipca 2020 r. i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00. 

Aktualizacja nr 4 (17.07.2020): Nabór planowany na 16.07 został anulowany. O planowanym terminie naboru powinniśmy dowiedzieć się wkrótce – wierzę, że nabór nie został anulowany na amen a instytucja wkrótce ogłosi nowy termin. 

Nabór nie ruszył, brak jest szczegółowych informacji. Należy ich wypatrywać w niedalekiej przyszłości na stronie RPO Lubelskie. 

Aktualizacja: Nabór wniosków na dotacje rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 i potrwa do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny LSI2014.

Aktualizacja 2: Nabór z 15 lipca 2020 r. został przesunięty na 16 lipca 2020 r. 

Aktualizacja 3 (16.07.2020) : Nabór spowodował bardzo duże przeciążenie serwerów. Aktualnie na stronie RPO Lubelskie widnieje informacja o tym, że: 

“W związku z naborem wniosków dot. Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw otrzymaliśmy informację o pojawieniu się kłopotów z zalogowaniem i dostępem do Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Informujemy, że system został poddany dużemu obciążeniu, które wynika z liczby wnioskodawców podejmujących próbę połączenia oraz złożenia wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby system umożliwił połączenie tym wnioskodawcom, którym nie udało się zalogować, jednak obciążenie wynika z zastosowania zautomatyzowanych mechanizmów oraz zwielokrotniania sesji połączeń na różnych urządzeniach przez tych samych wnioskodawców. Podjęcie decyzji związane z ewentualnym anulowaniem/przesunięciem terminu naboru jest na etapie ustalania. O wszelkich zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować. Za utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni za system teleinformatyczny stale pracują nad zgłaszanymi błędami oraz poprawiają funkcjonowanie systemu.”

Województwo świętokrzyskie

Aktualizacja 21.09.2020 r.: Mamy dodatkowy nabór! Na 30 września 2020 roku zaplanowano ogłoszenie kolejnego naboru na dotacje na kapitał obrotowy. Kryteria wyboru projektów zostały zmienione tak, by pomoc mogli otrzymać najbardziej poszkodowani przez pandemię tj. podmioty z największym spadkiem przychodów. Więcej informacji wkrótce.

Aktualizacja 15.08.2020 r.: Mamy nowy termin naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy. Konkurs odbędzie się w dniu 19 sierpnia od godziny 9:00 (godzina otwarcia naboru) do godziny 15:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RPO Świętokrzyskie. Ważne – wnioski uzupełnione poprzednio będą nieaktywne i należy je uzupełnić ponownie.

Aktualizacja 28.07.2020 r.: O godzinie 9.00 rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dotacje. Niestety, jak to również bywało w innych województwach, serwer nie wytrzymał przeciążenia. Zgodnie z informacją RPO – nabór anulowano. Termin kolejnego naboru zostanie podany w najbliższym czasie.

Aktualizacja 22.07.2020 r.: W dniu dzisiejszym woj. świętokrzyskie ogłosiło nabór na dotacje na kapitał obrotowy.  Nabór wniosków wystartuje w dniu 28 lipca 2020 r. od godziny 9:00 a zakończy się w dniu 31 lipca 2020 r. o 15:00. Podmiotem organizującym konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Kryteria naboru dostępne są na stronie internetowej RPO Świętokrzyskie, zaś wnioski składane będą wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu  znajdującym się pod adresem: obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl 

Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze wsparcia jest  spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. WAŻNE: jak podaje Zarząd Województwa spadek obrotów o trzydzieści procent  musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej;

Organizator konkursu, nauczony przypadkami z naborów w innych województwach radzi: “Duże obciążenie strony w dniu otwarcia naboru może spowodować czasowy brak dostępu do wniosku. Zaleca się zatem wypełnienie i zapisanie wniosku w dniach od 23 do 28 lipca 2020 r. a następnie złożenie wypełnionego wniosku w dniu 28 lipca 2020 roku.”

Aktualizacja 17.07.2020 r.: Województwo świętokrzyskie ogłosiło kryteria naboru. Kryteria dostępne są w tym miejscu: Świętokrzyskie dotacje na kapitał obrotowy . Nie mamy natomiast jeszcze planowanej daty naboru.

Podsumowanie

Powyższy wpis ma charakter wyłącznie informacyjny. Postaram się go również na bieżąco aktualizować. 

Jeżeli masz jakieś pytania, bądź chciałbyś skorzystać z pomocy prawnika przy wypełnieniu wniosku to zapraszam do kontaktu.

PS. Proszę się nie obrażać za kolejność województw 😉