Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Prawo gospodarcze stanowi kluczowy element działalności kancelarii. Jako adwokat doradzam w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej i na każdym etapie zamierzenia biznesowego. Obsługuję firmy z różnych branż, m.in. turystycznej, budowlanej, eventowej, marketingowej, gastronomicznej, hotelowej, transportowej i spedycyjnej.

Tworzę, weryfikuję i opiniuję  umowy związane z prowadzeniem biznesu. Najczęściej są to umowy związane ze świadczeniem usług lub sprzedażą towarów przez moich klientów.  Ponadto, wielokrotnie tworzyłem oraz opiniowałem wielomilionowe umowy inwestycyjne, umowy dotyczące zewnętrznego finansowania przedsięwzięć, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe i inne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowy najmu czy też dzierżawy związane z nakładami na nieruchomość. Sporządzam również regulaminy świadczonych usług, procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwie. Dostarczam gotowe i szyte na miarę rozwiązania, dbając aby interes moich mocodawców był jak najlepiej zabezpieczony.

W ramach świadczonych usług reprezentuję również przedsiębiorstwa w sporach gospodarczych przed sądem, uczestniczę w negocjacjach biznesowych, sporządzam opinie prawne. 

Działam również w charakterze pełnomocnika przed organami administracji publicznej, w tym różnego rodzaju postępowaniach dotyczących udzielenia zezwolenia, koncesji.  Pomagam w prowadzeniu biznesu w granicach przepisanych prawem.

Jeżeli mogę Ci pomóc w prowadzeniu biznesu, zapraszam do kontaktu.

Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON