Tel: 515 616 665 | Gdynia, Plac Górnośląski 21 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Specjalizacje

prawo IT
Obsługa prawna IT

Bieżąca obsługa firm z sektora IT: sporządzanie umów wdrożeniowych, umów utrzymania i rozwoju oprogramowania, umów w modelu Saas, Paas, Iaas.

prawnik dla tech
Prawo nowych technologii

Bieżąca obsługa firm z sektora technologicznego oraz opartych o blockchain, giełd kryptowalut, bieżące doradztwo w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy, usług płatniczych.

proces cywilny
Proces cywilny

Reprezentacja we wszelkich sporach cywilnych na każdym etapie. 

prawo umów
Prawo gospodarcze

Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw z różnych branż w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i legalności zamierzeń. Sporządzanie, weryfikowanie oraz negocjowanie umów.

adwokat upadłościowe
Upadłość i restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe, w tym upadłość konsumencka oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw.

kancelaria IP
Własność intelektualna oraz przemysłowa

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, ochrona znaków towarowych.

prawnik RODO
RODO i ochrona danych osobowych

Audyt przedsiębiorstw pod kątem zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji wymaganej przez RODO,  szkolenia.

prawo korporacyjne
Prawo spółek

Zakładanie i likwidacja spółek, zmiany w rejestrze przedsiębiorców, przekształcenia, obsługa zarządów, rad nadzorczych, wspólników, akcjonariuszy.

TWOJA SPRAWA DOTYCZY INNEGO TEMATU?
ADWOKAT GDYNIA - ADRES
Gdynia, Plac Górnośląski 21,
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON