Tel: 515 616 665 | Gdynia, Plac Górnośląski 21 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Obsługa prawna IT

obsługa IT

Jako adwokat specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT.

Przede wszystkim sporządzam, weryfikuję oraz negocjuję kontrakty w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Są to m.in.:

Powyższy katalog nie jest oczywiście wyczerpujący. Branża IT to nie tylko umowy, ale również kwestia ochrony danych osobowych, sporów sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, a nierzadko również prawo nowych technologii. Pomagam programistom, software house’om, przedsiębiorstwom, które wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne. Swoje doświadczenie opieram na dotychczasowej współpracy z tymi podmiotami oraz biurem informatyki jednego z największych przedsiębiorstw w Polsce.  Znam specyfikę, jak również ryzyka i zagrożenia związane z prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw z branży IT.

Zapraszam do kontaktu i do współpracy. Obsługuję klientów w całej Polsce, szczególnie związany jestem jednak z Pomorzem (Gdynia, Gdańsk) i miejscowością o pięknej historii: Kutno.

prawo IT
ADWOKAT GDYNIA - ADRES
Gdynia, ul. Redłowska 52/3,
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON