Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B/B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Proces cywilny


Szczególną rolę w praktyce kancelarii zajmuje proces cywilny. To nie tylko pozwy o zapłatę, czyli standardowa windykacja lub antywindykacja. Zajmuję się wszelkimi sprawami majątkowymi dotyczącymi nieruchomości (zniesienie współwłasności, służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej), ucieczki z majątkiem (skargi pauliańskie), odszkodowaniami  i zadośćuczynienie (w tym błędy lekarskie) oraz sporami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Pomagam również frankowiczom.

W pierwszej kolejności jednak doradzam jak uniknąć kosztownego procesu. Działam w imieniu klientów na każdym etapie postępowania cywilnego: przedprocesowym, procesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym.

Sprawy sądowe zwyczajowo obsługuję w województwie pomorskim (Gdynia, Gdańsk, Sopot), łódzkim (Kutno, Łódź) oraz mazowieckim (Warszawa). Mieszkasz gdzie indziej i szukasz adwokata? Prowadzę sprawy w całej Polsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, abym pomógł również Tobie.

PRAWNIK GDYNIA
Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
ADWOKAT KUTNO
Kutno, Gołębiew Stary 39a