Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

RODO i ochrona danych osobowych: Szkolenia, Wdrożenie, Audyt - Gdynia

Począwszy od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE popularnie zwane RODO.  Zakres stosowania przepisów rozporządzenia jest bardzo szeroki.  W rzeczywistości to nie tylko teren Unii Europejskiej. Ponadto, podmiotami obowiązanymi są nie tylko przedsiębiorcy, lecz również inne podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak np. fundacje, stowarzyszenia. Zakres stosowania przepisów rozporządzenia w praktyce może zatem stwarzać problemy.

RODO nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców w związku z przetwarzaniem przez nich danych osobowych. W świadomości przedsiębiorców wdrożenie RODO to przeważnie prowadzenie dokumentacji. W rzeczywistości, jednak rozporządzenie to szereg zasad oraz zaleceń, które stanowią o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z prawem. Kancelaria pomoże w stworzeniu odpowiedniej, legalnej dokumentacji, jak również doradzi w bieżącym stosowaniu przepisów rozporzązenia.

Audyt Ochrony Danych Osobowych

Jako prawnik specjalizujący się w ochronie danych osobowych przeprowadzę audyt ochrony danych osobowych. Wskażę obszary wymagające poprawy oraz stworzę dokumentację, która będzie odzwierciedlać rzeczywisty obraz twojego przedsiębiorstwa jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Przeprowadzę również szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników, aby dane osobowe były przetwarzane legalnie w Twoim biznesie. Reprezentuję również klientów w sprawach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

rodo ochrona danych
ADWOKAT GDYNIA - ADRES
Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON