Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53/C401 | biuro@kancelariamw.pl
Pomogę Ci usunąć WIBOR z umowy kredytowej.

Nazywam się Maciej Wieczorkowski i jestem adwokatem.
W mojej kancelarii pomagamy klientom w sporach z bankami. Przeanalizujemy Twoją  umowę oraz pomożemy Ci w usunięciu obowiązku spłaty WIBORu jako skłądnika raty kredytu.

Pozew o wibor - usuń wibor z umowy kredytu

Jeżeli jesteś kredytobiorcą, złotówkowiczem to zakładam, że „pozew o wibor” słyszysz coraz częściej. Wokół wskaźnika referencyjnego Warsaw Interbank Offered Rate jest coraz więcej szumu. Jakie są tego przyczyny?

Nie ukrywajmy tego. Sytuacja na świecie ma znaczenie. Wyższa inflacja, z którą walczy się podnoszeniem stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów.   Wszystko za sprawą tego, że dziwnym trafem w Polsce oferuje się przede wszystkim kredyty w oparciu o zmienną stopę procentową. Owszem, jest możliwość uzyskać oprocentowanie stałe. Ale wyłącznie na 5 lat… Tym sposobem wobec aktualnej sytuacji w Polsce większość kredytobiorców złotówkowych łapie się za głowę od ponad roku. Rata większa o 500/1000/2000. Niewłaściwe skreślić.

Tymczasem, kiedy w większości polskich domów mamy kryzys, banki bardzo dobrze sobie radzą. Problem w tym, że prawdopodobnie ponownie w oparciu o postanowienia, które należy uznać za niedozwolone. Może warto wcisnąć przycisk „sprawdzam”?

Moja Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporach z bankami. Działamy na terenie całego kraju, głównie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie – całym Trójmieście.

Bazując na obszernej wiedzy i bogatym doświadczeniu, pomożemy Ci wybrać jak najlepsze rozwiązanie. 

Pomoc z Usunięciem Wiboru z umowy kredytowej

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Doświadczenie

Ponad 10 lat doświadczenia, dziesiątki pozytywnych opinii.

Bezkosztowa analiza

Bezpłatna analiza i wykonanie wyliczeń korzyści finansowych.

Szybkość

Ofertę przesyłamy w ciągu 24h od otrzymania dokumentacji.

Mobilność

Pomagamy z WIBORem oraz obsługujemy klientów z całej Polski.

Uczciwość

Przejrzysta umowa, brak ukrytych i dodatkowych kosztów.

Bezpieczeństwo

Kancelarie prowadzi adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej

Kredyty z WIBOR
Pozew o WIBOR - usuń WIBOR z umowy kredytu!
Kancelaria Gdańsk Gdynia Sopot

Czym w ogóle jest WIBOR? Mówiąc ogólnie WIBOR to nic innego jak specjalny wskaźnik, który informuje o wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym. 

A prościej? Oprocentowanie wg którego banki udzielają sobie nawzajem pożyczek. WIBOR oprócz więc tego, że jest zmiennym wskaźnikiem określającym oprocentowanie pożyczek między bankami, stanowi również, w pewien sposób, marżę dla banku. 

Stawka WIBOR zależy w głównej mierze od wysokości stóp procentowych, a dokładnie stopy lombardowej oraz depozytowej. Te dyktowane są przez Radę Polityki Pieniężnej. Ale nie tylko. Czynnikiem mającym również wpływ na wysokość stawki WIBOR jest wysokość stawek ustalanych indywidualnie i codziennie przez banki komercyjne. 

Jeśli już wiemy, czym jest nasz ulubiony wskaźnik referencyjny to jaki wywiera on wpływ na nasze interesy?  Dlaczego umowy kredytu z WIBOR mogą być nieuczciwe? 

Kredytobiorca, zaciągając kredyt nie odpowiada wyłącznie za koszt w związku z własnym kredytem. Kredytobiorca płaci również marżę związaną z WIBOR. Ponadto banki w rzeczywistości nie przeprowadzają transakcji zakupu pieniądza według kosztów tego wskaźnika. Pozyskując środki pieniężne, kierują się one kosztem utrzymania depozytów przez bank. Tak wskazuje Narodowy Bank Polski.

Z najnowszych doniesień wynika, że WIBOR jest jedynie zmanipulowaną wartością. Skąd takie informacje? W jednym z pozwów kredytobiorców, powód przekonuje, że WIBOR jest zmanipulowany w oparciu o relację sygnalisty. Dodatkowo z relacji sygnalisty wynika, że WIBOR od lat nie spełniał wymogów unijnych. Na poparcie własnych słów sygnalista podaje, że wprowadzony podatek bankowy nie oddziaływał na wskaźnik WIBOR, mimo że opłata wpływa na wartość pieniądza, a także że WIBOR w niektórych okresach przewyższał stopę lombardową ustalaną przez NBP – a to z kolei oznaczałoby, że transakcje między bankami są wyżej oprocentowane, niż koszt związany z zaciągnięciem pożyczki przez bank od banku centralnego. Jak więc bankom opłacało się pożyczać pieniądze od innego banku na wyższy procent niż od banku centralnego? Jak dotąd nie udało się przedstawić dowodów przemawiających w pełni za manipulacjami banków, jednak, jeśli sądy opowiedzą się za taka argumentacją, będzie to wstrząs rewolucyjny nie tylko dla kredytobiorców i finansujących, ale całej gospodarki.

Pozew o WIBOR Kancelaria Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto

Czego możesz żądać w pozwie o WIBOR?

Kiedy już wiemy, dlaczego umowy oparte o WIBOR mogą być wadliwe należy się zastanowić nad możliwościami. 

Czego można żądać w pozwie o WIBOR? Jeżeli mam być szczery to w mojej ocenie pytanie należałoby sformułować inaczej. Możliwości jakie daje nam proces cywilny są bardzo szerokie. Sformułowanie roszczenia nie jest kwestią uniwersalną i zależeć będzie przede wszystkim od indywidualnych umów oraz od sytuacji faktycznej każdego kredytobiorcy np. w zależności od poziomu spłaty kredytu.

Pytanie zatem powinno brzmieć – co dla Ciebie będzie najlepsze w pozwie o wibor? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej.

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego z WIBOREM

Żądanie stwierdzenia nieważności  umowy kredytu złotówkowego z WIBOREM jest jednym z rozwiązań, aczkolwiek ryzykownym. Zarówno pod kątem faktycznym, jak i prawnym. Zacznijmy jednak od początku.

Unieważnienie umowy kredytu z WIBOREM dla kredytobiorcy będzie miało taki skutek, jakby umowa nigdy nie została przez strony zawarta. W związku z czym po stronie banku pojawi się obowiązek zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy przez kredytobiorcę, a z kolei w przypadku kredytobiorcy koniecznym okaże się zwrot otrzymanego kredytu bez odsetek, prowizji czy też dodatkowych opłat.

Unieważnienie umowy kredytu z WIBOREM wiąże się zatem z obowiązkiem wzajemnego rozliczenia między stronami umowy. W sytuacji zatem kiedy spłaciłeś zaledwie niewielką część kredytu (bo np. zawarłeś umowę 4-5 lat temu) to orzeczenie o konieczności zwrotu kapitału na rzecz banku może być dla Ciebie niekorzystne finansowo. Zostaniesz bowiem postawiony przed koniecznością zwrotu bankowi kapitału, którego de facto możesz nie mieć.

Dodatkowo w mojej ocenie takie rozwiązanie jest prawnie dość ryzykowne. Zgodnie z orzecznictwem oprocentowanie stanowi składnik wynagrodzenia a zatem jest jednym z głównych świadczeń umowy. Wadliwość takiego składnika może zatem prowadzić do nieważności całej umowy. W mojej ocenie jednak tego typu rozwiązanie nie znajdzie zbyt wielu zwolenników wśród sędziów…

Usunięcie WIBORU z umowy kredytu złotówkowego

Usunięcie WIBORU z umowy kredytu złotówkowego staje się coraz bardziej rzeczywiste. Jest to też rozwiązanie najbardziej porządane.

Żądanie usunięcia wadliwego wskaźnika powoduje to, że bank będzie mógł domagać się ponad zwrot pożyczonego kapitału wyłącznie marży. Przykładowo:

Jeżeli aktualne Twoje oprocentowanie to 8,89 % z czego 6,89 to WIBOR, a 2% to marża to przy usunięciu WIBORU twoja rata zostanie powiększona wyłącznie o marżę. Skutek? rata mniejsza o 500/1000/2000 (niewłaściwe skreślić 🙂 )

Pozew o WIBOR a żądanie stałego oprocentowania - czy można?

W oparciu o ogólne przepisy kodeksu cywilnego możliwe jest również żądanie zmiany umowy poprzez usunięcie WIBOR a wprowadzenie stałej stopy oprocentowania.

Tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. Wymaga ono jednak spełnienia następujących warunków:

  1. Zmiana umowy możliwa byłaby wyłącznie jeżeli spełnianie przez Ciebie rat w oparciu o WIBOR groziłoby rażącą stratą lub byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami. Tego typu rozwiązanie jest możliwe zatem jeżeli krótko mówiąc masz bardzo duże problemy ze spłatą raty w obecnym kształcie. 
  2.  Sąd tego typu rozwiązanie zastosuje również po rozważeniu interesu drugiej strony tj. banku. 

Co do zasady zatem dla części kredytobiorców możliwe będzie żądanie stałego oprocentowania w umowie.

Pozew o WIBOR Kancelaria Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto

Jeżeli temat pt. Pozew o WIBOR interesuje Cię szczególnie, bo jesteś złotówkowiczem – zapraszam do kontaktu. Moja Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporach z bankami. Działamy na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu – całego Trójmiasta jak i całego kraju.

Zachęcam do odwiedzenia pozostałych moich artykułów oraz innych stron gdzie publikuję informacje dotyczące pozwów o WIBOR:

Bazując na obszernej wiedzy i bogatym doświadczeniu, pomożemy Ci wybrać jak najlepsze rozwiązanie. 

Prawnik gdynia
Gdynia, ul. Śląska 53/A401
TELEFON