Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Kredyty frankowe,
Kancelaria frankowa Gdynia, Gdańsk, Sopot

W latach 2005-2010 kredyty frankowe były bardzo ochoczo udzielane przez banki. Duża grupa frankowiczów to ludzie, którzy zostali przekonani przez pracowników banku/banki do skorzystania z oferty na zawarcie umowy kredytu frankowego. Niektórzy z moich klientów wprost przyznają, że na kredyt złotówkowy nie mogli liczyć, bo nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach. Niektórzy z kolei byli przekonywani, że frank szwajcarski zawsze będzie na niskim poziomie i nie ma się czym przejmować. Mało kto z frankowiczów miał świadomość tego jak naprawdę wygląda działanie kredytów frankowych i innych walutowych oraz kto naprawdę ponosi ryzyko przy zaciągnięciu takiego kredytu. Znasz to?

Potrzebujesz kogoś kto wyjaśni Ci wszelkie zawiłości i wytłumaczy co możesz zyskać i jakie jest ryzyko w sporze z bankiem o kredyt frankowy?  Kancelaria frankowa to coś czego szukasz? Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a jeżeli będziesz miał dodatkowe pytania skontaktuj się ze mną telefonicznie. Jesteś z Gdyni, Gdańska lub województwa pomorskiego? Spotkajmy się u mnie w biurze: Gdynia, ul. Śląska 53B/B507. Spokojnie wszystko wytłumaczę.

Dlaczego w ogóle umowy frankowe są niezgodne z prawem?

Praktycznie każda umowa kredytowa, z którą zgłosili się do mnie klienci, zawiera w swojej treści postanowienia, które:

1. Powodują, że umowa w świetle prawa jest nieważna i kredytobiorca (konsument) może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie nieważności takiej umowy. 

2. Są postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi) tj. takimi, które naruszają prawa i obowiązki kredytobiorców (konsumentów) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy.

Z takimi postanowieniami mamy do czynienia np.:

– kiedy w umowie bank ma uprawnienie do jednostronnego ustalania kursu przeliczeniowego raty w oparciu o tabele kursową banku. Postanowienie takie, nie tylko narusza prawa i obowiązki kredytobiorcy-konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając ich interesy, ale niezgodna jest również z zasadą swobody umów. Nie można bowiem uznać za ważną, umowę, w której jedna ze stron  samodzielnie oznacza świadczenie drugiej strony,

– w umowach, które jako walutę kredytu wskazują na franki szwajcarskie, a do dyspozycji kredytobiorcy została oddana kwota w złotych polskich i również kwotę w złotych polskich miał on obowiązek zwrócić. Jak wynika bowiem z orzecznictwa, taka umowa nie spełnia warunków art 69 ustawy prawo bankowe.

To tylko niektóre z argumentów, które można powołać w umowie kredytowej. W zależności bowiem od treści stosunku prawnego między kredytobiorcą (konsumentem), a bankiem można przywołać również inne argumenty prowadzące do wniosku, że umowa jest nieważna lub/oraz zawierająca niedozwolone postanowienia.

Unieważnienie umowy frankowej

“Unieważnienie umowy kredytowej” czy też mówiąc poprawnie: “stwierdzenie nieważności umowy” jest rozwiązaniem obecnie najkorzystniejszym dla kredytobiorców.

Skutkiem bowiem orzeczenia o nieważności umowy jest to, że:

1. Umowę traktuje się jako niezawartą, co oznacza, że strony powinny zwrócić sobie wszystko to co do tej pory świadczyły na swoją rzecz. 

2. W konsekwencji bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczasowe wpłaty, zaś kredytobiorca powinien oddać bankowi kwotę kredytu, którą bank mu udostępnił.Efektem tego jest to, że kredytobiorca zwraca bankowi wyłącznie kapitał, który od niego otrzymał. Bez odsetek. 

3. W efekcie stwierdzenia nieważności umowy kredytobiorca ma możliwość wykreślić hipotekę (jeżeli takowa zabezpieczała umowę kredytu frankowego).

Czym jest odfrankowienie?

“Odfrankowienie” to wyłącznie potoczne na sytuację, w której sąd rozpoznający sprawę sprawę na wniosek kredytobiorcy ustala, że poszczególne postanowienia umowy kredytu frankowego są niedozwolone. W konsekwencji postanowienia te nie wiążą kredytobiorcy, zaś umowę strony mogą wykonywać dalej, z tym zastrzeżeniem, że abuzywne postanowienia traktuje się jako wykreślone. Tym samym umowę kredytu traktuje się jako dalej obowiązującą z tym zastrzeżeniem, że jest to kredyt w walucie polskiej oprocentowany najczęściej jako LIBOR + marża. Kredytobiorca może oczywiście żądać (i to jeszcze w tym samym procesie) zwrotu nadpłat, które dokonywał w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne za 10 lat wstecz.

Mam kredyt frankowy - co zrobić?
Pomoc dla frankowiczów

Masz kredyt frankowy i zastanawiasz się co z nim zrobić? Zastanawiasz się, która kancelaria frankowa będzie w stanie Ci pomóc, a przede wszystkim powoli i spokojnie wyjaśnić Ci: 

  • jakie masz prawa i możliwości związane z umową kredytu frankowego?
  • które z rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze i najbardziej dopasowane do Twojej życiowej sytuacji?
  • jakie jest ogólne ryzyko sporu z bankiem oraz ryzyko związane z najkorzystniejszym dla Ciebie rozwiązaniem oraz pozostałymi możliwościami? 
Zapraszam na spotkanie w siedzibie kancelarii w miastach: Gdynia lub Kutno bądź do rozmowy telefonicznej/telekonferencji, gdzie po zapoznaniu się i po analizie umowy będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania i poradzić Ci, co zrobić. 
 
Od czego zacząć? Wystarczy, jeżeli prześlesz na adres mailowy kancelarii: biuro@kancelariamw.pl skan umowy o kredyt frankowy lub inny kredyt walutowy wraz z wszelkimi aneksami, które podpisałeś. Tylko tyle wystarczy, abyś mógł uzyskać precyzyjne odpowiedzi na każde z zadanych wyżej pytań.
 
Zachęcam również do zapoznania się z treściami, które publikuję na blogu, dotyczącymi kredytów frankowych:
 

Najczęściej zadawane pytania o kredyty frankowe / walutowe

Kredyty frankowe czy też inne kredyty walutowe mogą przyprawić o nie mały ból głowy. Powyższe informacje to wyłącznie wierzchołek góry lodowej pytań, na które staram się odpowiadać kredytobiorcom na spotkaniu. Poniżej prezentuję krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o kredyty frankowe:

1. Czy mogę żądać zawieszenia spłaty kredytu frankowego na czas trwania procesu z bankiem? 

Tak. Jest to jedna z możliwości, które kancelaria omawia z klientem podczas spotkania. Więcej na ten temat we wpisie na blogu dotyczącym zawieszenia spłaty kredytu frankowego.

2. Zawarłem umowę kredytu frankowego/walutowego jako przedsiębiorca, czy mam jakiekolwiek możliwości walki z bankiem?

Tak. Trzeba wziąć, jednak pod uwagę, że tego typu spór będzie oparty o inną strategię. Nie będzie możliwości “odfrankowienia” umowy z uwagi na to, że tego typu rozwiązanie dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich. Natomiast będzie możliwe żądanie ustalenia nieważności umowy.

3. Zawarłam umowę kredytu złotowego, który następnie aneksowałam z bankiem w ten sposób, że kredyt został przewalutowany. Czy mam jakąkolwiek możliwość walki z bankiem?

Tak. Musimy wziąć jednak poprawkę na to, że ustalenie nieważności/odfrankowienie będzie dotyczyć wyłącznie aneksu zawierającego niedozwolone postanowienia/nieważne postanowienia. 

4. Gdynia to moje miasto i nie chciałabym jeździć na rozprawy do Warszawy… Czy muszę pozywać bank wg jego siedziby? Czy mogę pozwać bank wg miejsca swojego zamieszkania?

Tak, powództwo w sądzie w Gdyni lub w sądzie okręgowym w Gdańsku (w zależności od przedmiotu sporu i wybranego rozwiązania) będzie możliwe w powyższym przykładzie. Dokładnie od 7 listopada 2019 r. kodeks postępowania cywilnego (art. 37(2) kpc) dopuszcza taką możliwość. 

5. Spłaciłem w całości kredyt i nie mam żadnych zobowiązań wobec banku. Czy jest o co walczyć?

Tak, całkowita spłata kredytu nie stanowi przeszkody do żądania zwrotu zapłaty kwot uiszczonych ponad zapłacony kapitał. 

6. W roku 2012 zawarłem z bankiem aneks o tym, że będę mógł spłacać zobowiązanie w CHF. Czy to stanowi przeszkodę?

Nie, zawarcie aneksu w związku z tzw. ustawą antyspreadową nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia, że umowa jest nieważna. Istotny jest bowiem moment zawarcia tej umowy.

7. Czy ma znaczenie fakt, że mieszkanie które sfinansowałem i zakupiłem z kredytu było przeze mnie wynajmowane?

Istotny jest moment zawarcia umowy. Jeżeli mieszkanie było zakupione na cele mieszkaniowe, a nie na cele prowadzonej działalności gospodarczej to nie ma to żadnego znaczenia.