Kredyt frankowy jako swap walutowy

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców posiadających kredyt frankowy lub walutowy. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2020 r. zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 77 757,62 zł wraz z ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty. Czemu ten wyrok jest taki wyjątkowy?  Powyższy wyrok dotyczy kredytu frankowego przedsiębiorcy zaś w uzasadnieniu sąd powołał nowe, ciekawe argumenty, które mogą wzmocnić pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Sąd mianowicie w uzasadnieniu wskazał, że kredyt frankowy to de facto swap walutowy (CIRS – cross-currency interest rate swap). Co to oznacza i czemu ten wyrok może pomóc frankowiczom? 

Co to jest swap walutowy - CIRS?

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy może co to jest swap walutowy. CIRS to umowa miedzy dwiema stronami transakcji. Transakcja zaś dotyczy walutowej zamiany stóp procentowych. Polega to  na realizowaniu określonych płatności odsetkowych przez jedną ze stron transakcji na rzecz drugiej strony transakcji wyrażonych w jednej walucie w zamian za płatności odsetkowe wyrażone w innej walucie. Wiem, że brzmi to dość skomplikowanie. Ale czy nie brzmi to znajomo jeżeli porównamy to do sytuacji kredytu frankowego, gdzie frankowicze płacili de facto należności główne i odsetkowe w złotówkach, ale wyrażone we frankach szwajcarskich, wzamian za płatność wyrażoną w innej walucie? 

Kredyt frankowy przedsiębiorcy jako CIRS

Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r sygnatura akt XXVI GC 586/20 wskazał, że w umowie kredytu waloryzowanego zawartej przez strony wykorzystana została konstrukcja instrumentu finansowego podobnego do swapa walutowo-procentowego (CIRS). 

Sąd wprost wskazał, że: 

pomimo braku zawarcia odpowiednich postanowień dotyczących wprost CIRS w przedmiotowej umowie, skutek finansowo-ekonomiczny umowy kredytu waloryzowanego jest analogiczny do udzielenia kredytu w złotówkach ze stawką WIBOR połączonego na etapie uruchomienia kredytu z transakcją CIRS o amortyzowanym miesięcznie kapitale oraz świadczenie długoterminowej usługi kantorowej.

No dobrze, ale jakie to niesie za sobą skutki?

Unieważnienie kredytu frankowego przedsiębiorcy jako CIRS

Efektem uznania kredytu frankowego za instrument podobny do CIRS było unieważnienie umowy kredytu frankowego przedsiębiorcy-powoda. Czemu? Swap walutowy jest instrumentem finansowym do którego stosujemy przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa z kolei zawiera implementowane przepisy rozporządzenia UE – MIFID. Zgodnie z tym rozporządzeniem przed zawarciem umowy o instrument finansowy, bank lub inna instytucja oferująca produkt musi wypełnić szczególne obowiązki informacyjne. Przede wszystkim oczywiście chodzi o poinformowanie o ryzyku płynącym ze skorzystania z danego instrumentu. W konkluzji, Sąd wskazał, że:

Bank nie tylko nie wyjaśnił powodom ryzyka związanego z zawarciem umowy kredytu zawierającej instrument finansowy, ale nawet nie poinformował kredytobiorców, że w rzeczywistości przedmiotowa umowa wykorzystuje konstrukcję CIRS. Stąd Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta przez strony jest nieważna jako mająca na celu obejście ustawy (w szczególności art. 94 u.o.i.f.).

W mojej ocenie powyższe orzeczenie jak najbardziej pomoże frankowiczom-przedsiębiorcom i dostarczy dodatkowych argumentów w walce z bankami. W mojej pracy adwokata niejednokrotnie przekonałem się, że argumentów nigdy za mało i zawsze staram się przedstawić jak najwięcej twierdzeń na korzyść mojego klienta. Polecam takie rozwiązanie również Tobie – nigdy nie wiesz, co ostatecznie przekona sąd do Twojego punktu widzenia. 

Frankowicze przedsiębiorcy - pomoc prawna

Do mojej kancelarii adwokackiej w Gdyni zgłaszają się frankowicze-przedsiębiorcy z całej Polski. Zachęcam do konsultacji swojego przypadku ze mną – chętnie pomogę niezależnie od odległości między nami. 

Jeżeli jesteś kredytobiorcą-przedsiębiorcą zachęcam również do zapoznania się z artykułem na moim blogu, dotyczącymi argumentów, które mogą podnosić przedsiębiorcy w sporach z bankami oraz artykułem, w którym tłumaczę jakie są konsekwencje nieważności umowy kredytowej oraz możliwości jakie mają frankowicze. Poniżej link do tych artykułów: