Kredyt frankowy przedsiębiorcy. Czy można coś zrobić?

Kredyty frankowy przedsiębiorcy – ten temat był przez lata tematem “tabu” spraw frankowych. Większość spraw frankowych dotyczy kredytów na cele mieszkaniowe i to dzięki sporom konsumentów z bankami mamy dziś bogate orzecznictwo w tych sprawach. Dopiero po tym jak konsumenci przetarli szlak wygranymi bataliami sądowymi do głosu doszli przedsiębiorcy. Ci ostatni co jakiś czas zgłaszają się do mojej kancelarii adwokackiej z zapytaniem: czy da się coś zrobić z firmowym kredytem frankowym? Da się, ale ścieżka na szczyt jest ciut inna. 

Kredyt frankowy dla firm - czy możliwe odfrankowienie?

Podstawową różnicą w sprawach przeciwko bankom dotyczącym kredytów frankowych jest oczywiście brak możliwości powołania się przez przedsiębiorców na regulacje chroniące konsumentów.

Przez lata (obecnie z dniem 1.1.2021 r. się to zmieniło) przedsiębiorca, niezależnie od tego jakie umowy zawierał w obrocie prawnym w związku ze swoją działalnością uważany był za profesjonalistę w każdym tego słowa znaczeniu. Wobec tego, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogły powoływać się na przepisy konsumenckie np. dotyczące stosowania przez drugą stronę transakcji tzw. klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych. 

Tym samym przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę kredytu frankowego nie mogą żądać tzw. odfrankowienia tj. nie mogą żądać uznania za bezskuteczne stosowanych przez banki niektórych postanowień umownych i nie mają podstaw do domagania się zwrotu nadpłaty z tytułu pobierania rat w zawyżonej wysokości. Kredyt frankowy przedsiębiorcy = brak odfrankowienia.

Kredyt frankowy przedsiębiorcy - nieważność umowy

Jedyną opcją walki z kredytem frankowym jest żądanie ustalenia, że umowa zawarta między przedsiębiorcą a bankiem jest nieważna. Czy kredyt frankowy przedsiębiorcy może być uznany przez Sąd za nieważny? Jak najbardziej. 

Niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez banki w umowach z konsumentami pojawiają się  również w umowach z firmami. Przedsiębiorca, jak już wyżej wspomniałem, nie może powoływać się na przepisy ochronne dotyczące konsumentów. Nie zmienia to jednak faktu, że to wyłącznie część argumentacji przeciwko kredytom frankowym. 

Moja kancelaria prawna w pozwach przeciwko bankom powołuje się również na bardzo ważny argument związany z naruszeniem zasady swobody umów oraz naruszeniem przepisów prawa bankowego. Banki w umowach frankowych przy ustalaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz przy ustalaniu wysokości i sposobu spłaty odwoływały się do kursu sprzedaży franka szwajcarskiego wg publikowanych przez nich tabel kursowych. Banki tym samym przyznawały sobie uprawnienie do samodzielnego określania wysokości zobowiązania kredytobiorcy, co jest sprzeczne z zasadą swobody umów. Zasady te stosuje się dla wszystkich, niezależnie od tego czy strona umowy jest konsumentem czy też nie. Dlatego też, niezależnie od tego czy jesteś zaciągałeś kredyt we frankach jako przedsiębiorca czy jako konsument masz szansę na wygraną batalię z bankiem i w konsekwencji np. wykreślenie hipoteki kredytu frankowego.

Ostatnio w orzecznictwie pojawiła się nowa, ciekawa argumentacja dotycząca firmowych frankowych kredytów. Zapraszam do wpisu na blogu: Kredyt frankowy jako swap walutowy

Kredyty frankowe a mieszkanie na wynajem lub prowadzenie firmy w mieszkaniu

W sporach z kredytobiorcami banki stosują przeróżną argumentację. Swego czasu bardzo popularne było powoływanie się przez bank na utratę przez kredytobiorcę statusu konsumenta z uwagi na oferowanie mieszkania do wynajmu lub zarejestrowanie pod tym adresem firmy. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Oczywiście, że nie.

Po pierwsze – jak wyżej wskazałem – stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego możliwe jest również przy kredytach firmowych, niezależnie od posiadania statusu konsumenta. Częściowa argumentacja jaką stosuję w pozwach została przeze mnie przedstawiona wyżej.

Po drugie – kwestię nieważności umowy, statusu konsumenckiego ocenia się na moment zawarcia umowy kredytowej. Sam fakt tego, że kredytobiorca w późniejszym czasie zaczął wynajmować komuś mieszkanie albo zarejestrował w nim firmę nie stanowi podstawy do utraty statusu konsumenta w sprawie.

Kredyt frankowy przedsiębiorcy - kancelaria adwokacka w Gdyni

Jeżeli masz problem ze swoim firmowym kredytem we frankach lub innej walucie – zapraszam do kontaktu w tej sprawie. Moja kancelaria adwokacka w Gdyni na pewno pomoże, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Z przyjemnością przeanalizujemy Twoją umowę kredytową, wytłumaczymy jakie są opcje, korzyści oraz przedstawimy warunki współpracy.