Zawieszenie spłaty raty kredytu opartej o WIBOR

Czy zawieszenie spłaty raty kredytu w WIBOR jest możliwe? Jak najbardziej!  Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny w sprawie naszych klientów wydał przełomowe postanowienie o zabezpieczeniu. Zgodnie z wydanym orzeczeniem nasi mocodawcy na czas trwania postępowania nie będą musieli uiszczać rat w oparciu o WIBOR! Raty będą oparte wyłącznie o marżę wynoszącą 2,19%. W praktyce: rata spada im z 3500 PLN na 1000 PLN! Postanowienie jest nieprawomocne. Cieszy natomiast to, że Sąd w całości uwzględnił wniosek naszej kancelarii adwokackiej odstępując od uzasadnienia postanowienia. Chcesz wiedzieć jak do tego doszło? Czytaj dalej. 

O co w ogóle chodzi z tym WIBORem?

Temat kredytów opartych o WIBOR jest w miarę świeży. W dużym uproszczeniu jest to pewna stawka procentowa wg której banki pożyczają sobie pieniądze. Wskaźnik ten stosowany jest w umowach kredytu z polskimi konsumentami jako jeden z elementów oprocentowania. Tuż obok marży.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy większość kredytobiorców odczuła boleśnie skutki stosowania WIBORu w umowach. Stawka ta bowiem urosła kilkukrotnie podnosząc koszt rat kredytu. Wtedy też w opinii publicznej pojawiły się pierwsze sygnały, że umowy oparte o ten wskaźnik mogą być niezgodne z prawem.

W czym przejawia się ta prawna wątpliwość? Lista zastrzeżeń jest spora. Zaczynając od wątpliwości z procesem ustalania tej stawki, przenoszeniem ryzyka zmiany warunków ekonomicznych wyłącznie na konsumentów, a kończąc na formułowaniu postanowień umowy w sposób niejasny i niezrozumiały. Nie chcę też podawać wszystkich argumentów w tym artykule, natomiast większość z nich z pewnością wymaga weryfikacji w toku postępowania sądowego. 

To jest czas, aby nacisnąć czerwony guzik i powiedzieć: sprawdzam. I my, dzięki zaufaniu naszych klientów właśnie to robimy.

Nieco szerzej na temat spraw złotówkowych pisaliśmy w artykule na łamach bloga: Pozew o WIBOR

Co zrobić aby sąd zezwolił na zawieszenie płatności raty opartej o WIBOR?

Zezwolenie na zawieszenie płatności raty w oparciu o WIBOR możliwe jest na wniosek kierowany do odpowiedniego sądu. 

Rzeczony wniosek może złożyć każdy kredytobiorca, na każdym etapie postępowania sądowego, a także przed wniesieniem pozwu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku naszych klientów, którzy zdecydowali się w pierwszej kolejności złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie. W aktualnej sytuacji, po uzyskaniu stosownego postanowienia o zabezpieczeniu, mamy 14 dni na złożenie pozwu.

We wniosku o zabezpieczenie kredytobiorcy muszą przede wszystkim: 

1. Uprawdopodobnić roszczenie – tzn. przedstawić dokumenty oraz argumentację świadczącą o tym, że oprocentowanie oparte o WIBOR narusza przepisy prawa.

2. Uprawdopodobnić interes prawny tj. przekonać sąd, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania jakim jest usunięcie niedozwolonych klauzul z umowy. 

Wiem, że brzmi to strasznie dla osób, które nie mają styczności z prawem. Dlatego moja kancelaria służy pomocą wszystkim złotówkowiczom, którzy chcieliby przestać płacić raty w oparciu o WIBOR. W celu uzyskania bezpłatnej analizy umowy prosimy o przesłanie skanu umowy na adres: wibor@kancelariamw.pl

Jakie płyną korzyści z postanowienia o zabezpieczeniu?

Najważniejszą korzyścią jest oczywiście usunięcie stawki referencyjnej WIBOR z oprocentowania na czas trwania postępowania sądowego. W przypadku naszych klientów usunięcie WIBOR-u powoduje zmniejszenie raty z 3500 PLN do 1000 PLN. Korzyść jest aż nadto widoczna. 

Warto podkreślić raz jeszcze, że zabezpieczenie nie oznacza usunięcia WIBOR-u na stałe. Postanowienie nie zastępuje wyroku. Stanowi wyłącznie tymczasowe zabezpieczenie interesów kredytobiorców do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Wielu kredytobiorców, z uwagi na warunki ekonomiczne, utraciło możliwość terminowej spłaty kredytu. Postanowienie o zabezpieczeniu może stanowić dla nich ostatnią deskę ratunku.