Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53/C401 | biuro@kancelariamw.pl

Pomogę Ci usunąć WIBOR z umowy kredytowej.

Nazywam się Maciej Wieczorkowski i jestem adwokatem.
W mojej kancelarii pomagamy klientom w sporach z bankami. Przeanalizujemy Twoją  umowę oraz pomożemy Ci w usunięciu obowiązku spłaty WIBORu jako skłądnika raty kredytu.

Czy zawieszenie spłaty raty kredytu w WIBOR jest możliwe? Jak najbardziej!  

POZEW O WIBOR

Sprawdź ile przepłacasz!

Czy pozew o WIBOR jest dla Ciebie? Spojrz na symulację po lewej stronie. Jeśli Twoja sytuacja kredytowa wygląda podobnie, uzupełnij formularz. Dowiedź się ile pieniędzy możemy dla Ciebie odzyskać. 

Pani Małgorzata, zawarła umowę kredytu  w 2021 r. Kwota kredytu wyniosła 419.000 PLN, kredyt na 360 miesięcy czyli 30 lat. Oprocentowanie umowy składa się z marży banku 2,19 % oraz stawki WIBOR 3M. Obecnie pani Małgorzata miesięcznie płaci 3500 PLN. Usunięcie WIBOR z umowy pozwoli jej zaoszczędzić 2500 PLN!

Wieczorkowski Adwokaci

Sprawdź jak wygląda współpraca z nami

1. Analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię usunięcia WIBORu z Twojego kredytu.

3. Nawiązanie współpracy

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię usunięcia WIBORu z Twojego kredytu.

3. Negocjacje z bankiem

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię usunięcia WIBORu z Twojego kredytu.

4. Złożenie Pozwu

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię usunięcia WIBORu z Twojego kredytu.

Pozew o wibor - usuń wibor z umowy kredytu

Jeżeli jesteś kredytobiorcą, złotówkowiczem to zakładam, że „pozew o wibor” słyszysz coraz częściej. Wokół wskaźnika referencyjnego Warsaw Interbank Offered Rate jest coraz więcej szumu. Jakie są tego przyczyny?

Nie ukrywajmy tego. Sytuacja na świecie ma znaczenie. Wyższa inflacja, z którą walczy się podnoszeniem stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów.   Wszystko za sprawą tego, że dziwnym trafem w Polsce oferuje się przede wszystkim kredyty w oparciu o zmienną stopę procentową. Owszem, jest możliwość uzyskać oprocentowanie stałe. Ale wyłącznie na 5 lat… Tym sposobem wobec aktualnej sytuacji w Polsce większość kredytobiorców złotówkowych łapie się za głowę od ponad roku. Rata większa o 500/1000/2000. Niewłaściwe skreślić.

Tymczasem, kiedy w większości polskich domów mamy kryzys, banki bardzo dobrze sobie radzą. Problem w tym, że prawdopodobnie ponownie w oparciu o postanowienia, które należy uznać za niedozwolone. Może warto wcisnąć przycisk „sprawdzam”?

Moja Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporach z bankami. Działamy na terenie całego kraju, głównie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie – całym Trójmieście.

Bazując na obszernej wiedzy i bogatym doświadczeniu, pomożemy Ci wybrać jak najlepsze rozwiązanie. 

Wieczorkowski Adwokaci

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Doświadczenie

7 lat doświadczenia, dziesiątki pozytywnych opinii.

Bezkosztowa analiza

Bezpłatna analiza i wykonanie wyliczeń korzyści finansowych.

Szybkość

Ofertę przesyłamy w ciągu 24h od otrzymania dokumentacji.

Mobilność

Pomagamy z WIBORem oraz obsługujemy klientów z całej Polski.

Uczciwość

Przejrzysta umowa, brak ukrytów i dodatkowych kosztów.

Bezpieczeństwo

Kancelarie prowadzi adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej

Kredyty z WIBOR

Najczęściej zadawane pytania

WIBOR to wskaźnik finansowy, który odzwierciedla koszt pożyczania pieniędzy na polskim rynku międzybankowym.

W uproszczeniu, jest to stopa, po której banki pożyczają sobie nawzajem środki. Nie tylko służy do ustalania kosztów tych pożyczek, ale także wpływa na marżę bankową.

Determinantami stawki WIBOR są przede wszystkim poziomy stóp procentowych ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym stopa lombardowa i depozytowa. Jednakże, na jej wysokość wpływają także stawki negocjowane indywidualnie przez poszczególne banki komercyjne na co dzień.

Wskaźnik WIBOR ma istotne znaczenie dla kredytobiorców, ponieważ wpływa na ostateczne koszty zaciąganego kredytu. Umowy kredytowe, które są powiązane z WIBOR, mogą budzić kontrowersje, jeśli wskaźnik ten nie odzwierciedla rzeczywistego kosztu kapitału na rynku.

Kredytobiorcy, oprócz spłaty samego kredytu, muszą pokrywać dodatkowe koszty wynikające z marży bankowej, która często jest powiązana z WIBOR. To oznacza, że zmiany w wysokości tego wskaźnika bezpośrednio przekładają się na wysokość rat kredytowych. Jednakże, jak wskazuje Narodowy Bank Polski, banki nie zawsze finansują udzielane kredyty zgodnie z kosztem WIBOR, lecz często opierają się na koszcie utrzymania depozytów.

Kontrowersje wzbudza również kwestia rzetelności samego wskaźnika WIBOR. Pojawiają się doniesienia, iż może on być manipulowany, co byłoby sprzeczne z wymogami unijnymi. W jednym z pozwów kredytobiorcy argumentują, że WIBOR jest zmanipulowany, co sygnalizuje pewien informator, twierdząc, że wskaźnik ten od lat nie spełniał unijnych standardów. Przykładem może być brak wpływu wprowadzonego podatku bankowego na WIBOR, co teoretycznie powinno mieć miejsce, ponieważ taki podatek wpływa na wartość pieniądza. Ponadto, sygnalizowane są sytuacje, gdy WIBOR przekraczał stopę lombardową, co rodzi pytania o ekonomiczną logikę takiej sytuacji.

Jeśli zarzuty o manipulację WIBOR zostaną potwierdzone przez sądy, może to mieć dalekosiężne konsekwencje dla rynku kredytowego, banków oraz całej gospodarki. W takim scenariuszu, kredytobiorcy mogliby domagać się renegocjacji warunków umów kredytowych, co z kolei mogłoby wpłynąć na stabilność finansową banków i zaufanie do systemu finansowego.

ozważanie żądania stwierdzenia nieważności umowy kredytu złotówkowego z WIBOREM jest kwestią skomplikowaną, która wymaga dokładnej analizy zarówno skutków prawnych, jak i ekonomicznych dla kredytobiorcy.

Na wstępie, unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia. W konsekwencji, bank byłby zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłat dokonanych przez kredytobiorcę, natomiast kredytobiorca musiałby zwrócić otrzymane środki finansowe, ale bez odsetek i innych dodatkowych kosztów.

Jeśli kredytobiorca spłacił tylko niewielką część kredytu, na przykład w wyniku niedawno zawartej umowy, to obowiązek zwrotu pełnej kwoty kapitału może być dla niego obciążający. W takim przypadku, kredytobiorca może stanąć przed wyzwaniem finansowym, jeśli nie dysponuje odpowiednimi środkami na natychmiastowy zwrot kapitału.

Z perspektywy prawnej, kwestia nieważności umowy z powodu wadliwości jednego z jej głównych składników, jakim jest oprocentowanie, może prowadzić do unieważnienia całej umowy. Jednakże, takie podejście może nie znaleźć szerokiego poparcia w orzecznictwie. Sędziowie mogą być niechętni do uznawania umów kredytowych za nieważne, szczególnie jeśli mogłoby to prowadzić do znaczących perturbacji finansowych dla kredytobiorcy.

Warto również zauważyć, że unieważnienie umowy kredytowej może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla pojedynczego kredytobiorcy, ale także dla stabilności systemu bankowego. W przypadku masowego stwierdzania nieważności umów, mogłoby to wywołać znaczne turbulencje na rynku finansowym.

Podsumowując, decyzja o dążeniu do unieważnienia umowy kredytowej z WIBOREM powinna być poprzedzona gruntowną analizą indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz potencjalnych ryzyk prawnych i ekonomicznych. W takich sytuacjach często zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym, który może ocenić szanse i ryzyka związane z takim postępowaniem.

Proces eliminacji WIBOR-u z umów kredytowych złotówkowych może być postrzegany jako korzystny dla kredytobiorców, szczególnie w sytuacji, gdy wskaźnik ten jest uznawany za wadliwy i wpływa na zwiększenie kosztów kredytu.

Gdyby doszło do usunięcia WIBOR-u z umowy kredytowej, oprocentowanie kredytu miałoby zostać zredukowane do samej marży bankowej. W takim przypadku, jeśli obecne oprocentowanie wynosi 8,89%, z czego WIBOR stanowi 6,89%, a marża banku 2%, to po wyeliminowaniu WIBOR-u, kredytobiorca płaciłby oprocentowanie na poziomie marży, czyli 2%. Skutek? rata mniejsza o 500/1000/2000. 

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego, istnieje opcja renegocjacji umowy kredytowej w celu wyeliminowania zmiennej stopy procentowej WIBOR i zastąpienia jej stałym oprocentowaniem. Taka modyfikacja umowy jest dopuszczalna, pod warunkiem, że obecne warunki spłaty kredytu mogą prowadzić do znacznych strat finansowych lub nadmiernych trudności dla kredytobiorcy, co nie było przewidziane w chwili podpisywania umowy. Sąd przy rozpatrywaniu wniosku o zmianę umowy uwzględni również interesy banku. W rezultacie, dla pewnej grupy kredytobiorców istnieje możliwość domagania się ustalenia stałej stopy procentowej.

Prawnik gdynia
Gdynia, ul. Śląska 53/A401
TELEFON