Tel: 515 616 665 | Gdynia, Plac Górnośląski 21 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Proces cywilny


Szczególną rolę w mojej praktyce zajmuje proces cywilny. To nie tylko pozwy o zapłatę, czyli standardowa windykacja lub antywindykacja. Zajmuję się wszelkimi sprawami majątkowymi dotyczącymi nieruchomości (zniesienie współwłasności, służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej), ucieczki z majątkiem (skargi pauliańskie), odszkodowaniami  i zadośćuczynienie (w tym błędy lekarskie) oraz sporami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Pomagam również frankowiczom.

W pierwszej kolejności jednak doradzam jak uniknąć kosztownego procesu. Działam w imieniu klientów na każdym etapie postępowania cywilnego: przedprocesowym, procesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym.

Sprawy sądowe zwyczajowo obsługuję w województwie pomorskim (Gdynia, Gdańsk, Sopot), łódzkim (Kutno, Łódź) oraz mazowieckim (Warszawa). Mieszkasz gdzie indziej i szukasz adwokata? Prowadzę sprawy w całej Polsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, abym pomógł również Tobie.

ADWOKAT GDYNIA - ADRES
Gdynia, ul. Redłowska 52/3,
ADWOKAT KUTNO - ADRES
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON