Dotacja na bieżącą działalność dla samozatrudnionych - aktualizacja

Dotacje na bieżącą działalność (kapitał obrotowy) dla samozatrudnionych, mikro i małych firm to temat na czasie. Dwa dni temu opublikowałem na blogu wpis traktujący o tej tematyce i cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Sytuacja, jednak zmienia się bardzo dynamicznie. Mamy już za sobą kilka naborów, które zakończyły się bardzo szybko, a nowe nabory niedługo będą ogłaszane. Zapraszam zatem do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat pomocy tego rodzaju dla przedsiębiorców.

UWAGA: WPIS JEST NIEAKTUALNY, AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W TYM WPISIE: https://kancelariamw.pl/dotacja-kapital-obrotowy-dla-samozatrudnionych-mikro-malych-firm/ który aktualizuję na bieżąco.

Informacje o przyszłych, pewnych dotacjach na kapitał obrotowy

Województwo dolnośląskie

Nabór miał rozpocząć się 23 czerwca, jednak szybko został przerwany. Z przyczyn technicznych nabór został wstrzymany. Krótko mówiąc: serwery nie wytrzymały przeciążeń związanych z ilością petentów. Aktualnie na wchodząc na stronę Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej może zaatakować nas taka oto informacja: 

dotacje na kapitał dolnośląskie

Dla osób, które nie wiedziały o naborze jest to na pewno dobra informacja. Jest czas, aby dobrze przygotować wniosek lub poprosić o pomoc prawnika.

Województwo lubuskie

Mamy już informację o konkursie: odbędzie się 29 czerwca 2020 r. O kryteriach wyboru, procedurze konkursowej naboru możesz przeczytać na stronie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz na stronie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.  Jak podaje strona ZIPH: “Ostateczna wersja Kryteriów wyboru zostanie przedstawiona w Regulaminie Projektu w dniu ogłoszenia konkursu.” Nie można być zatem pewnym, że warunki się nie zmienią. Na moment pisania tego wpisu nie ma jeszcze opublikowanej pełnej dokumentacji konkursowej.

Aktualizacja: po publikacji tego posta ukazała się już pełna dokumentacja do konkursu. Dostępna jest ona na stronach  ZIPH oraz OPZL

Uwaga: nabór startuje w dniu 1 lipca 2020 r. 

Województwo zachodniopomorskie

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pojawiły się już bardziej konkretne informacje. Nabór na dotacje na bieżącą działalność ma wystartować w drugiej połowie lipca b.r. Warunki udzielenia wsparcia mają być jednak bardzo rygorystyczne.

Wsparcie udzielane będzie samozatrudnionym, małym i mikro firmom, których  suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 70% na skutek pandemii COVID-19. Pomoc będzie dotyczyła zatem wyłącznie najbardziej potrzebujących. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące) zgodnie ze wzorem:  (7 845,11 zł x √FTE) x liczba miesięcy, gdzie FTE oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment) uwzględniający wyłącznie umowy o pracę lub samozatrudnienie. Firma, która otrzyma pieniądze, musi zobowiązać się do utrzymania działalności i poziomu zatrudnienia w okresie finansowania.

Województwo wielkopolskie

Przedsiębiorcy mogą spodziewać się uruchomienia programu na dofinansowania na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm. Ruszyła strona dotycząca wsparcia dla przedsiębiorców z woj. wielkopolskiego. Co prawda nie ma jeszcze podanej konkretnej daty, są już jednak znane konkrety jeżeli chodzi o kryteria naboru. Podstawowym kryterium jest spadek obrotów  o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ub. roku w związku z kryzysem powstałym na skutek COVID-19. Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej  dotacji stronie.

Województwo kujawsko-pomorskie

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane dopiero pod koniec lipca. Wiadomo już jednak jakie będą warunki przyznawania wsparcia.  Podstawowym kryterium będzie spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług o co najmniej 70%. Wartość maksymalna tzw. grantu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy i to również w zależności od wielkości zatrudnienia. Szczegółowe informacje znajdą się w najbliższym czasie na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. 

Informacje o zakończonych konkursach

Nabory na dotacje na bieżącą działalność gospodarczą zostały już zakończone w województwach: podlaskim, pomorskim, opolskim. To co łączy konkursy w tych województwach to prędkość z jaką zostały zakończone. 

Jak wcześniej wspominałem, w woj. podlaskim nabór trwał półtorej godziny. Dziś również minął termin na dostarczenie dokumentacji w formie papierowej. 

W woj. pomorskim nabór rozpoczął się w dniu 24 czerwca, a już dziś tj. 25 czerwca mamy ogłoszoną listę podmiotów, którym udało się złożyć wniosek o dotację. Nabór został wstrzymany z uwagi na przekroczenie 200% kwoty przeznaczonej na nabór, o czym można przeczytać na stronie ARP. 

Nabór w woj. opolskim wystartował dziś i również w dniu dzisiejszym się zakończył. Na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przeczytamy, że nabór się zakończył.

Brak informacji o wsparciu lub
brak dotacji dla firm

Sytuacja nie uległa zmianie jeżeli chodzi o województwa:  mazowieckie, łódzkie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.  Nadal czekamy na informacje odnośnie ogłoszenia naboru. Przypominam również, że w woj. łódzkim trwa konkurs na projekt 3.2 – po więcej informacji zapraszam na mój poprzedni wpis.

Na chwilę obecną raczej pewne jest również to, że dotacji na kapitał obr. nie uzyskają przedsiębiorcy w województwie śląskim oraz małopolskim. 

Jeżeli chodzi o woj. śląskie, na chwilę obecną nie jest planowany żaden nowy konkurs z uwagi na przeznaczenie puli środków na program 3.2. Dofinansowanie można było przeznaczyć na inwestycje: zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Nabór trwał od 28 kwietnia i zakończył się w dniu wczorajszym. Informację w tym temacie znajdziesz na stronie Samorządu Województwa Śląskiego. 

Z kolei mali i mikro przedsiębiorcy z małopolski mogli uzyskać tzw. bony rekompensacyjne. Program niestety zakończył się. Obecnie przedsiębiorcy z małopolski mogą korzystać wyłącznie ze wsparcia w postaci  pożyczki płynnościowej i dofinansowania kosztów prowadzenia działalności. Więcej informacji znajdziesz na stronie rpo.malopolska.pl.