Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Obsługa prawna Adwokat, Prawnik IT – Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia

Informatyzacja i cyfryzacja życia codziennego to nie kwestia wyłącznie ostatnich lat. Postęp technologiczny, który dzieje się na naszych oczach od początku lat 2000 przyspiesza i raczej nigdy już nie zahamuje. Wraz z tym postępem rozwija się oczywiście tzw. branża IT – information technology. W tym technologicznym pędzie przedsiębiorstwa z branży IT muszą nie tylko sprostać konkurencji, ale muszą zadbać również o zgodność prowadzonych projektów z prawem i zabezpieczyć interes firmy dobrymi, skutecznymi umowami IT. Jako adwokat, prawnik IT tj. specjalizujący się w prawie IT na codzień chętnie pomogę również Tobie i Twojej firmie odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych. Obsługa prawna wykonywana jest przeze mnie w większości przypadków na odległość, mimo że obecnie obsługuję głównie podmioty z Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

Prawnik IT - obsługa prawna komu mogę pomóc?

Jako prawnik IT mogę pomóc:

 • software house’om i wszelkim innym przedsiębiorstwom skupionym na tworzeniu oprogramowania lub świadczeniu usług programistycznych
 • programistom – w sporach z pracodawcami/zleceniodawcami
 • przedsiębiorstwom i firmom z sektora nowych technologii, w szczególności tym które obsługują technologię blockchain 
 • dużym podmiotom z innych branż, które zamierzają lub już dokonują cyfryzacji swoich usług
 • firmom z branży e-commerce 
Mogłoby się wydawać zatem, że obsługa prawna IT to wyłącznie obsługa programistów i firm programistycznych. Cyfryzacja opanowuje jednak wszystkie dziedziny naszego życia. Warto zatem pomyśleć o profesjonalnej obsłudze prawnej tematów związanych z nowymi technologiami.

Prawnik umowy IT - w czym mogę pomóc?

Znaczna część pracy prawnika od IT to sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów IT. Umowy IT to głównie:

 • umowy wdrożeniowe tj. umowa stworzenie konkretnego oprogramowania oraz jego wdrożenie w systemach informatycznych i w przedsiębiorstwie zamawiającego,
 • umowa na świadczenie usług utrzymania i rozwoju oprogramowania – często w praktyce spotyka się również same umowy utrzymania, które nazywają się również “umowa serwisowa IT”. Często jest bowiem tak, że dany podmiot posiada już licencje na dane oprogramowanie, ale chciałby skorzystać z dodatkowych usług serwisowych lub po prostu dotychczasowy kontrakt niedługo wygasa. Rzadziej spotyka się czyste umowy rozwoju oprogramowania, choć nie jest to wykluczone np. w przypadku kiedy podmiot zlecający posiada całość autorskich praw majątkowych do oprogramowania i chce zlecić ich rozwój zewnętrznemu partnerowi
 • umowa na outsourcing usług IT oraz umowa na bodyleasing usług 
 • kontrakty czy też regulaminu dotyczące świadczenia usług w oparciu o model Iaas, Saas, Paas
 • umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania lub umowy licencyjne na oprogramowanie
 • prawne wsparcie w zakresie tworzenia załączników dotyczących m.in. parametrów świadczonych usług (SLA)
 • umowy o pracę z programistami, umowy świadczenia usług lub wykonania dzieła z programistami

Prawnik IT - niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT

Jako adwokat od spraw procesowych mogę pomóc również przy tematach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy IT. Wbrew pozorom spory przy realizacji umów IT nie są takie rzadkie i zwykle są związane z:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej lub umowy o wykonanie oprogramowania skutkujące brakiem odbioru prac, sporem co do jakości wykonanych prac, sporem co do instalacji oprogramowania oraz jego kompatybilnością z systemami zamawiającego
 • roszczenia z tytułu kar umownych wynikających z umowy
 • naruszeniem warunków licencji
 • naruszeniem warunków umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych 
 • brakiem zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace/usługi
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji od oprogramowania
 • naruszenie warunków umowy NDA lub inne naruszenie obowiązków związanych z poufnością

Prawnik IT a ochrona danych osobowych

Obsługa prawna przedsiębiorstwa IT lub innych przedsiębiorstw związanych z nowoczesnymi technologiami zakłada również opiekę w zakresie dziedziny ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych to przede wszystkim wdrożenie RODO i dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów rozporządzenia. Szerzej na ten temat w dziale: “Adwokat Gdynia Specjalizacje: RODO i ochrona danych osobowych

Prawnik IT a nowe technologie, blockchain, tokenizacja

Obsługa prawna IT, którą świadczę w ramach kancelarii adwokackiej w Gdyni to również pomoc przy tematach związanych z nową technologią. Trudności z nowymi technologiami mogą wynikać ze szczególnymi regulacjami prawnymi. Przykładowo w tematach związanych z technologią blockchain oraz szeroko pojętą tokenizacją przedsiębiorstwa świadczące usługi w powyższym zakresie muszą liczyć się z koniecznością dostosowania swojego biznesu do regulacji wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a niekiedy również wynikających z ustawy o usługach płatniczych. 

Obsługa prawna IT Gdynia Gdańsk Sopot

Jak już wcześniej wspominałem, większość klientów mojej kancelarii  to przedsiębiorcy z Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia Sopot). Jeżeli nie przeszkadza Ci odległość i konieczność komunikacji w trybie online, a poszukujesz zaangażowanej osoby do obsługi prawnej IT swojego przedsiębiorstwa to serdecznie zapraszam do kontaktu

Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON