Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53/C401 | biuro@kancelariamw.pl

Prawo cywilne, sprawy sądowe Kancelaria Trójmiasto - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Prawo cywilne i sprawy sądowe żądzą się swoimi prawami. Jako adwokat od spraw sądowych z wieloletnim doświadczeniem oferuję swoją pomoc nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób fizycznych, które potrzebują pomocy i wsparcia przed sądem. Jednocześnie zdecydowałem się zredagować tę stronę, aby przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z prawem cywilnym i przygotować swoich potencjalnych klientów na batalię.

W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Mimo, że bycie adwokatem to mój zawód to nie jestem zwolennikiem sporów sądowych. Zdecydowanie wolę ugodowo i przedprocesowo rozwiązywać problemy między zwaśnionymi stronami. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najlepsze wyjście z sytuacji – unikamy sporych kosztów, sprawę załatwiamy niemalże natychmiastowo uniezależniając się od wieloletniego procesu sądowego. Czasem oczywiście nie da się porozumieć (jak np. w sprawach frankowych z bankami) i pozostaje walka w sądzie.

Adwokat gdynia

Adwokat od spraw cywilnych, sądowych Gdynia, Gdańsk - w czym mogę pomóc?

Zakres usług prawa cywilnego, sporów cywilnych i we wszelkich sprawach sądowych obejmuje:

 • sporządzanie, negocjowanie, opiniowanie wszelkich umów oraz porady prawne w tym zakresie,
 • reprezentację klienta przez adwokata na każdym etapie sprawy: etap przedprocesowy i mediacja, postępowanie zabezpieczające, postępowanie sporne, postępowanie egzekucyjne
 • reprezentacja klienta przed Sądem I instancji, II instancji oraz Sądem Najwyższym
 • sporządzanie pozwów, wniosków o zabezpieczenie, pism procesowych, apelacji oraz odpowiedzi na apelację
 • sprawy o zapłatę – zarówno kiedy klient jest wierzycielem jak również broni się przed roszczeniami wierzyciela (ochrona praw dłużnika, ochrona przed roszczeniami banku)
 • sprawy spadkowe 
 • sprawy pracownicze i sprawy o wynagrodzenie zleceniobiorców – reprezentuję zarówno pracowników/zleceniobiorców jak również pracodawców/zleceniodawców
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie- odszkodowanie powypadkowe, odszkodowanie za błąd medyczny, utratę zdrowia, życia 
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, 
 • zniesienie/ustanowienie służebności,
 • roszczenia związane z własnością rzeczy – roszczenie windykacyjne, roszczenie negatoryjne oraz ochrona posiadania 
 • sprawy o zapłatę za bezumowne korzystanie z rzeczy i o zwrot nakładów
 • zwrot nienależnego świadczenia
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub o zobowiązanie do wykonania umowy / złożenia oświadczenia woli
 • skarga pauliańska 
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • sprawy nieprocesowe tj. ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki, kurateli, podział majątku wspólnego

Prawo cywilne, sprawy sądowe - jak wybrać dobrego adwokata?

 • Dla wszystkich którzy szukają adwokata sądowego oraz adwokata od prawa cywilnego mam kilka wskazówek. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że sukces w sprawie cywilnej to wypadkowa kilku ważnych cech prawnika:

  • znajomość przepisów i doświadczenie,
  • skrupulatność i szczegółowość, 
  • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność przewidywania nie tylko ruchów drugiej strony, ale również działań sądu
  • zaangażowanie w sprawę

  W jaki sposób Ty, jako klient, miałbyś rozpoznać u adwokata wszystkie te powyższe cechy przed zleceniem sprawy? Cóż… tego już nie potrafię ocenić i zasugerować działania. Moi klienci zlecają mi sprawy zwykle po spotkaniu u mnie w kancelarii, gdzie nawzajem oceniamy czy mamy szanse na owocną i korzystną współpracę.

Koszty procesu - jakie są koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Koszty sądowe w sprawach cywilnych reguluje ustawa, która dokładnie w ten sposób się nazywa. Na koszty procesu składa się kilka elementów. 

W pierwszej kolejności mamy opłaty. Opłaty są pobierane w szczególności od pozwu, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i innych pism wnoszonych w celu zainicjowania postępowania. Jakie są koszty poszczególnych spraw? Ciężko jest znaleźć tutaj jakąś uniwersalną zasadę, bo od każdej mogą istnieć wyjątki. Przykładowo – w sprawach o prawa majątkowe (np. o zapłatę) opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. No chyba, że wartość przedmiotu sporu wynosi poniżej 20.000 zł albo że sprawa jest powyżej 20.000 zł ale występujesz przeciwko bankowi jako konsument…Najlepiej przed wniesieniem pisma sprawdzić wysokość opłaty albo skorzystać z pomocy prawnika. Możesz też po prostu nie opłacać pisma i poczekać na wezwanie sądu…

W dalszej kolejności mamy wydatki. Wydatki to koszty mediacji, koszty podróży świadków, koszty pracy biegłych etc. Uwaga – sąd może żądać od Ciebie jako strony zgłaszającej dany dowód (np. dowód z przesłuchania świadka) zaliczki na poczet danego wydatku.

Na samym końcu mamy koszty zastępstwa procesowego. Są to koszty adwokata drugiej strony, które strona przegrywająca będzie musiała uiścić wygranemu. Jeśli dana strona przegra spór w części – koszty będą zasądzone proporcjonalnie. Tak brzmi ogólna zasada, od której również są wyjątki. Ile wynoszą koszty adwokata drugiej strony? Znów… to zależy. Od rodzaju sprawy, od wartości przedmiotu sporu…Informacje o wysokości kosztów znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie

Już wiesz dlaczego uważam, że dogadanie się przed procesem to korzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie? Pocieszeniem może być to, że większość tych kosztów strona ponosi dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. No i dodatkowo możesz skorzystać ze zwolnienia. 

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

W sprawach cywilnych, zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona może wnioskować o zwolnienie od kosztów na każdym etapie sprawy, również przed wytoczeniem powództwa. Zgodnie z przepisami: 

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Wraz z wnioskiem musisz złożyć wg wzoru oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. O tym czy uzyskasz zwolnienie zadecyduje sąd. O zwolnienie może wnioskować również osoba prawna. Ona z kolei musi wykazać, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Uwaga – zwolnienie od kosztów nie oznacza automatycznie zwolnienia od kosztów zastępstwa procesowego. Oznacza to, że w przypadku porażki będziesz musiał zwrócić drugiej stronie koszty jej adwokata.  Jak jednak wspominałem – od tej zasady też są wyjątki.

Sprawa cywilna o zapłatę

Sprawy cywilne o zapłatę żądzą się swoimi prawami i są dość specyficzne. Jeżeli w grę wchodzą pieniądze to bądź pewny, że druga strona zrobi wszystko, żeby wygrać… 

Niezależnie od rodzaju sprawy – czy to zwykła sprawa o brak płatności za fakturę, czy to sprawa o odszkodowanie, czy to sprawa o zwrot nienależnego świadczenia zawsze w tych sprawach obowiązuje dodatkowa zasada. Jeżeli jesteś powodem tj. dochodzisz zapłaty to poza wykazaniem zasadności swojego roszczenia, musisz wykazać również jego wysokość. O tej rzeczy najczęściej zapominają osoby, które samodzielnie, bez pomocy prawnika walczą w sądzie. Problemu nie ma kiedy chodzi o zapłatę wynagrodzenia z umowy. Problem natomiast pojawia się, kiedy tej umowy nie ma, a druga strona kwestionuje wysokość żądanej kwoty… 

Prawo cywilne, sprawy sądowa kancelaria adwokacka Gdynia

Mimo, że moja kancelaria adwokacka mieści się w Gdyni to obsługuję klientów z całej Polski. Chcesz powierzyć mi swoją sprawę sądową? Prawo cywilne to dla Ciebie obca materia a potrzebujesz rady? Zapraszam do kontaktu

Prawnik gdynia
Gdynia, ul. Śląska 53/A401
TELEFON