Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53/C401 | biuro@kancelariamw.pl

Obsługa prawna firm i spółek Trójmiasto (Gdynia Gdańsk Sopot)

Tylko w zeszłym roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostały opublikowane ponad 2463 akty prawne. Nie muszę chyba mówić, że to kolosalna liczba. Większość nowych regulacji to przepisy, które nakładają na przedsiębiorców konkretne obowiązki w prowadzonej działalności lub takie, które dają przedsiębiorcom pewne uprawnienia. 

Jako adwokat na codzień doradzam przedsiębiorcom, w tym spółkom w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej i na każdym etapie zamierzenia biznesowego. Praca prawnika dla firm i spółek to nie tylko kwestia analizy legalności działań klienta. Moja kancelaria prawna przede wszystkim szuka rozwiązań, które zabezpieczą interes klienta i pomogą zwiększyć mu przychody. Doskonale wiem, że prawo nie zawsze sprzyja biznesowi i stanowi barierę dla działań moich mocodawców. Mając jednak ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w obsłudze wielkich korporacji i spółek z udziałem Skarbu Państwa dobieram optymalne rozwiązania dla swoich klientów. 

Adwokat gdynia

Dlaczego warto skorzystać z prawnego wsparcia dla firm i spółek?

Na palcach obu rąk i nóg nie zliczę rozmów z przedsiębiorcami, którzy zgłosili się do mnie za późno. W polskich realiach biznesowych i legislacyjnych prowadzenie przedsiębiorstwa bez pomocy prawnika czy też adwokata jest bardzo ryzykowne. Na ryzyko składają się nie tylko niezrozumiałe, opasłe regulacje prawne, których nieprzestrzeganie najczęściej wiąże się z karami. Ryzyko generuje również (a może i przede wszystkim) sfera zawierania umów między przedsiębiorcami. 

Celem świadczonych przez moją kancelarię usług dla przedsiębiorstw jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientom. Dzięki profesjonalnej obsłudze prawnej, Twoja firma jest w stanie nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i wygenerować dodatkowe przychody. 

Zakres usług w ramach obsługi prawnej firm

W ramach obsługi prawnej firm kancelaria wykonuje następujące usługi:

 • udzielanie porad prawnych dotyczących przedsiębiorstwa i jego działania
 • sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów
 • opiniowanie i dostosowanie pomysłów, produktów, usług oraz innych form działania do wymogów prawnych
 • wykonywanie audytów firmy pod kątem legalności jej działań
 • proponowanie działań mających na celu dostosowanie firmy do nowych regulacji prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów inwestycyjnych
 • rozwiązywanie i prowadzenie spraw pracowniczych i związanych z zatrudnieniem
 • reprezentacja przed organami administracji rządowej, samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami
 • sporządzenie opinii prawnych 
 • windykacja wierzytelności 
 • ochrona przed roszczeniami kontrahentów
 • sporządzenie regulaminów, statutów, procedur działania
 • uczestniczenie w przetargach, sporządzanie dokumentacji przetargowej
 • wszelkie inne czynności związane z prawną obsługą przedsiębiorcy i jego biznesu
 • pomoc w uzyskaniu dotacji, dofinansowań, pożyczek, poręczeń, gwarancji
 • doradztwo podatkowe
 • upadłość i restrukturyzacja firmy

Obsługa prawna spółek - zakres usług

 • Poza czynnościami wymienionymi wyżej w ramach zakresu usług związanych z obsługą prawną firm, obsługa prawna spółek zawiera w sobie następujące usługi:

  • sporządzenie umów spółek, aktów założycielskich oraz dokonywanie zmian w tych dokumentach
  • sporządzanie umów między wspólnikami tzw. founders agreement
  • zakładanie spółek i ich rejestrowanie w KRS
  • przekształcenia i likwidowanie spółek
  • rejestrowanie zmian w KRS
  • sporządzanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych
  • wsparcie prawne zarządów i rad nadzorczych, w tym uczestnictwo w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych

Ile kosztuje obsługa prawna firm i spółek?

Koszt obsługi prawnej przedsiębiorstw zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy. W ramach wsparcia biznesu przewidujemy następujące typy rozliczeń:

 • rozliczenie miesięczne ryczałtowe w ramach stałej obsługi prawnej – stała stawka w ramach konkretnej ilości umówionych godzin pracy adwokata
 • rozliczenie w ramach stawki godzinowej na podstawie ilości przepracowanych przez prawnika godzin – dla ułatwienia przed podjęciem zlecenia szacujemy ilość godzin niezbędnych na wykonanie zadania

W praktyce obsługa prawna firm zaczyna się od kwoty 300 zł netto. Czy to wygórowana cena za bezpieczeństwo i spokój? 

Spory gospodarcze Gdynia, Gdańsk, Sopot i reszta Polski

Spory gospodarcze to najczęściej pokłosie problemów z interpretacją lub wykonaniem umowy. W przypadku sporów między przedsiębiorcami w pierwszej kolejności zachęcam do rozmów mających na celu zawarcie ugody lub wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Spory sądowe to ostateczność. Jeżeli dojdzie do konieczności wytoczenia powództwa lub obrony przed nim warto skorzystać z pomocy adwokata, który przede wszystkim zaproponuje konkretną taktykę, strategię w przypadku sporu sądowego. 

Moja kancelaria oferuje pomoc przedsiębiorcom z całej Polski. W przypadku sporów sądowych obsługuję nie tylko Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), woj. pomorskie (Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Wejherowo, Rumia, Reda, Hel, Jastarnia) woj. łódzkie (Kutno, Łódź), ale również przedsiębiorstwa i przedsiębiorców z takich lokalizacji jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz.

Obsługa prawna firm i spółek - jakie branże branże obsługuje kancelaria?

Moja kancelaria obsługuje wszystkich przedsiębiorców oraz wszystkie branże. Dotychczas wśród klientów, których obsługiwałem znajdowały się podmioty m.in. z następujących branż: 

 • handel i usługi
 • produkcja, w tym automatyzacja
 • TSL (transport i spedycja), w tym branża kolejowa
 • HORECA (gastronomia i hotelarstwo),
 • medycyna i telemedycyna,
 • IT i nowe technologie (blockchain i tokenizacja),
 • budownictwo,
 • nieruchomości,
 • marketing i branża kreatywna
 • gospodarka odpadami

Jakie spółki obsługuje moja kancelaria prawna?

Jako adwokat zajmuję się obsługą:

 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 • spółka akcyjna

Zajmuję się również obsługą spółek z kapitałem Skarbu Państwa oraz spółek z zagranicznym kapitałem.

Stała obsługa prawna przedsiębiorstw Gdynia, Gdańsk, Sopot i nie tylko

Stała obsługa prawna firm / przedsiębiorstw to usługa, która jest coraz bardziej popularna i preferowana przez moich klientów. W ramach tej usługi adwokat może poznać dobrze pracę przedsiębiorstwa, co pomaga jeszcze lepiej dopasować rozwiązania i obniżyć koszty obsługi prawnej. Jednocześnie kancelaria prawna i klient zakładają ciągłość współpracy, co pozwala klientowi na skorzystanie z pomocy prawnej  praktycznie od zaraz.

W obecnych czasach nie ma przeszkód, aby stała obsługa prawna odbywała się na odległość. Z większością przedsiębiorców współpracuję właśnie w ten sposób. Jeśli firma jest z Gdyni, Gdańska, Sopotu lub okolic, tudzież z Kutna bardzo chętnie zorganizuję spotkanie w siedzibie kancelarii lub w siedzibie przedsiębiorcy, co pozwoli nam lepiej poznać się i ustalić warunku przyszłej współpracy.

Zachęcam w tym celu do kontaktu.

Prawnik gdynia
Gdynia, ul. Śląska 53/A401
TELEFON