Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53B lok. B507 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Adwokat sprawy karne
Trójmiasto: Gdynia Gdańsk Sopot

Sprawy karne są bardzo specyficzne. W tych sprawach nie chodzi jak np. w obsłudze firm wyłącznie o pieniądze, ale również o życie, zdrowie oraz o podstawowe prawo człowieka jakim jest wolność. To sprawia z kolei, że motywacja do uzyskania korzystnego rezultatu w sprawie dotyczy wszystkich zainteresowanych osób. Dobry adwokat od spraw karnych potrafi znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo korzystnego rezultatu w sprawie i zminimalizować ryzyko porażki. Usługi adwokackie nie są objęte rejonizacją, dlatego niezależnie od tego czy jesteś z Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot) możesz skorzystać z pomocy adwokata który nie jest z Twojego miasta.

Sprawy karne - w czym jako adwokat mogę pomóc?

W sprawach karnych działając jako adwokat mogę pomóc:

– osobom pokrzywdzonym przy przestępstwach, oskarżycielom posiłkowym – w celu uzyskania nie tylko sprawiedliwego wyroku, ale również uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia,

– świadkom – wbrew pozorom świadek również może korzystać z pomocy adwokata i szczególnie na etapie postępowania przygotowawczego warto pomyśleć o takim wsparciu,

– podejrzanym i oskarżonym – kiedy w grę wchodzi walka o wolność warto skorzystać z pomocy osoby, która korzystnie rozwiąże sprawę,

– osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym – nierzadko zdarza się, że zatrzymanie lub aresztowanie jest nieuzasadnione i zachodzi konieczność walki o swoje prawa, 

– skazanym – osoby skazane wyrokiem karnym mają obowiązki, ale również prawa z których mogą skorzystać, np. ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie

– w sprawach karnoskarbowych,

– w sprawach wykroczeniowych – np. związanych z nałożeniem kary za brak wypełniania obowiązku noszenia maseczek.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach karnych?

Często uczestnik postępowania karnego nie ma wiedzy na temat tego:

– jakie są jego prawa i obowiązki?

– jak wygląda postępowanie i jakie czynności będą przeprowadzane?

– czego może oczekiwać oraz jakie są jego możliwości?

Adwokat od spraw karnych jest osobą, która potrafi odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania oraz potrafi pokierować postępowaniem w ten sposób, aby dla swoje klienta uzyskać jak najkorzystniejsze orzeczenie. Adwokat powinien też przede wszystkim pełnić rolę doradcy, osoby która przedstawia możliwości i rekomenduje konkretne rozwiązanie oraz wskazuje, co zrobić aby uzyskać rekomendowany skutek. Odpowiadając zatem na zadane pytanie: tak, warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach karnych. W ten sposób uczestnik postępowania karnego zmniejsza ryzyko uzyskania niekorzystnego orzeczenia oraz w większości przypadków oszczędza czas i pieniądze.

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej?

Niestety nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie ile kosztuje adwokat w sprawie karnej. Wszystko zależne jest przede wszystkim od:

– aktualnego stanu sprawy i potencjalnego nakładu pracy adwokata w sprawie karnej,

– stopnia skomplikowania sprawy i ciężaru gatunkowego

Zwykle porada prawna w sprawie karnej kosztuje od 300 zł, natomiast działanie adwokata w konkretnej sprawie i reprezentowanie klienta począwszy od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe włącznie z postępowaniem apelacyjnym kosztuje znacznie więcej i może sięgać kilku tysięcy złotych. Czy to dużo? W ujęciu realnym pewno tak, ale jeżeli spojrzeć na to, że możesz zyskać znacznie więcej (pieniądze, wolność, czas) to nie mam wątpliwości co ma większe znaczenie. 

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych?

Koszty sądowe w sprawach karnych zależą przede wszystkim od wyniku postępowania karnego oraz od tego jakie wydatki zostały dotychczas poniesione w sprawie.

Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę określa wymiar kosztów oraz wskazuje, kto jest zobowiązany do ich poniesienia. Co do zasady koszty sądowe w sprawach karnych ponosi skazany lub Skarb Państwa – w przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków, np. przy umorzeniu absorbcyjnym kiedy to oskarżony powinien ponieść koszty. Na orzeczenie dotyczące kosztów przysługuje zażalenie, w sytuacji kiedy nie jest wnoszona apelacja. Warto zatem sprawdzić każdorazowo czy sąd prawidłowo ustalił koszty postępowania.

W zakres kosztów w sprawach karnych wchodzą: opłaty oraz wydatki poniesione dotychczas przez Skarb Państwa. Jeżeli chodzi o wydatki to jest to dość szeroki katalog w którego w skład wchodzą np. należności wypłacone biegłym, świadkom, tłumaczom, koszty doręczeń, koszty ogłoszeń w prasie, koszty mediacji itp. Jeżeli zaś chodzi o opłaty to tę kwestię reguluje ustawa o opłatach w sprawach karnych. Przykładowo, skazany w I instancji musi zapłacić w razie skazania na karę pozbawienia wolności:
1) do 3 miesięcy – 60 zł,
2) do 6 miesięcy – 120 zł,
3) do 1 roku – 180 zł,
4) do 2 lat – 300 zł,
5) do 5 lat – 400 zł,
6) do 15 lat albo 25 lat – 600 zł.

Jeżeli zaś chodzi o grzywnę, to w I instancji skazany musi zapłacić 10%, nie mniej jednak niż 30 zł od orzeczonej grzywny, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności – w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny. Powyższe to wyłącznie przykład bowiem wysokość opłat zależna jest od tak naprawdę od rozstrzygnięcia oraz etapu sprawy.

Warto jednak wskazać, że sąd może zwolnić oskarżonego, osk. posiłkowego w całości lub w części od zapłaty kosztów w sprawie karnej, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności.

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej?

Odpowiedź jest jedna: im szybciej tym lepiej. Czynności, które zostały przeprowadzone już na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego często stanowią granicę i ramy dalszego postępowania w sprawie. Im szybciej zatem skorzystasz z pomocy adwokata w sprawie karnej, tym większe są szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu w oparciu o ustaloną strategię procesową. 

Czy to oznacza, że działanie adwokata na późniejszym etapie sprawy nie ma sensu? Nie. Im później obrońca/pełnomocnik pojawi się w sprawie tym gorzej, jednak w dalszym ciągu zwiększasz w ten sposób swoje szanse na skuteczne rozwiązanie problemu. Przykładowo: sporządzenie apelacji w sprawie karnej i wytknięcie błędów procesowych/materialnych potrafi poprawić sytuację oskarżonego, a nawet w niektórych przypadkach doprowadzić do jego uniewinnienia.

Sprawy karne Gdynia Gdańsk Sopot - pomoc adwokata

Jak już wspominałem na początku – sprawy karne nie wymagają rejonizacji i adwokat ma swobodę w świadczeniu usług na terenie całego kraju. Kancelaria adwokacka, którą prowadzę znajduje się w Gdyni: ul. Śląska 53B lok. B507 i w sprawach karnych jako adwokat obsługuję przeważnie klientów z Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot), tzw. małego Trójmiasta (Reda, Rumia, Wejherowo) i okolic (Kościerzyna, Puck, Kartuzy). Jeżeli jesteś spoza województwa pomorskiego – skontaktuj się z kancelarią, a chętnie pomogę również Tobie.

PRAWNIK GDYNIA
Gdynia, ul. Śląska 53B/B507
ADWOKAT KUTNO
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON