Sprawy o przestępstwa narkotykowe

Sprawy o przestępstwa narkotykowe to jedne z tych spraw gdzie obecność adwokata wydaje się obowiązkowa. Doświadczenie pokazuje, że profesjonalne wsparcie od samego początku postępowania daje duże szanse na uzyskanie korzystnego dla oskarżonego orzeczenia. Oczywiście, wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Jednakże ilość niuansów na które należy zwrócić przy obronie osób jest bardzo duża. Rodzaj używki, jej ilość, rodzaj czynności sprawczej, typy przestępstwa, możliwości zmniejszenia kar przy przestępstwach… jest tego sporo.

Jako adwokat od spraw karnych, chciałem rozpocząć cykl wpisów z serii roboczo nazwanej „Adwokat Gdynia od spraw narkotykowych” i przedstawić (na razie również roboczo) najważniejsze zagadnienia dotyczące spraw o przestępstwa związane z użyciem środków niedozwolonych.

Zatrzymanie na 48 godzin za posiadanie narkotyków

Zdecydowana większość spraw karnych rozpoczyna się z momentem zastosowania środka przymusu w postaci zatrzymania. Jest to zdecydowanie również ten etap, w którym rodzina i bliscy powinni zacząć szukać pilnie pomocy prawnej u profesjonalnego adwokata od spraw narkotykowych.

Policja ma prawo zatrzymać każdego, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, a zachodzi obawa ucieczki czy też ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa. Jest to banał jednakże taki jest najczęściej początek spraw narkotykowych. W dalszej kolejności następuje przesłuchanie osoby zatrzymanej albo od razu przedstawienie zarzutów. 

Adwokat ustanowiony w sprawie (również przez osoby bliskie) ma prawo uczestniczyć w tych czynnościach. Częstokroć obecność w tych sprawach profesjonalisty jest na wagę złota. Pierwszy etap to etap najważniejszy, kiedy zatrzymany potrzebuje wsparcia merytorycznego i pomocy w zrozumieniu jego uprawnień i możliwości procesowych.

Areszt za narkotyki

Areszt za narkotyki zdarza się niezwykle często. Wszystko oczywiście zależy od konkretnej sytuacji, a konkretniej mówiąc od ilości posiadanych środków niedozwolonych, a jeszcze konkretniej od grożącej sprawcy kary.

Prokurator przed upływem 48 godzin może złożyć do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Z doświadczenia wiem, że bardzo dużo zależy od okoliczności sprawy, ale również od przesłuchania podejrzanego. Pierwsze 48 godzin jest kluczowe dla sprawy, dlatego pomoc profesjonalnego obrońcy w tym czasie jest nieoceniona. Im szybciej adwokat będzie miał możliwość porozmawiania z zatrzymanym, tym większe szanse na uniknięcie sankcji.

Co do zasady areszt za narkotyki grozi jeżeli istnieje uzasadniona obawa:

  • ucieczki lub ukrycia się sprawcy przestępstwa;
  • że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo będzie utrudniał postępowanie karne.

Ponadto, jeżeli sprawcy grozi surowa kara (tj. pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat) to prokuratorzy chętnie składają wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Nie można natomiast stosować aresztu jeżeli taki środek spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo lub pociągałby ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Posiadanie narkotyków - na czym polega przestęptwo?

Posiadanie narkotyków – na czym polega przestępstwo? To pytanie może zabrzmieć śmiesznie, ale odpowiedź na nie nie jest oczywista. Uzasadnia to chociażby ilość orzeczeń w sprawach o posiadanie nielegalnych środków.

Posiadaniem narkotyków wg przepisów i orzecznictwa jest każdy rodzaj władania substancją (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 lutego 2021 r. V KK 10/21). Oznacza to, że każdy przejaw posiadania niezależnie od okoliczności decyduje o popełnieniu przestępstwa. W wyżej cytowanym orzeczeniu obrońca oskarżonego o posiadanie narkotyków bronił się tym, ze w świetle przepisów prawa cywilnego, jego klient nie był posiadaczem. Obrońca wywiódł ten wniosek z tego, iż jego klient w świetle wyjaśnień w toku procesu wskazał, że wyłącznie przechowywał koledze nie swoje substancje niedozwolone. Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak, że przepisy cywilne nie mają tu żadnego znaczenia albowiem przepisy karne szerzej interpretują aspekt władania pewnym środkiem.

Co ciekawe – samo zażywanie narkotyków nie jest penalizowane. Oznacza to, że jeżeli policja w jakikolwiek sposób dowie się, że jesteś pod wpływem narkotyków to nie powinieneś zostać ukarany za ich posiadanie. Wyjątkiem jest sytuacja oczywiście w której przyznasz się do ich posiadania…

Adwokat od spraw narkotykowych Gdynia Gdańsk Sopot

Każdemu przysługuje prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Jako adwokat od spraw narkotykowych oferuję pomoc zatrzymanym, podejrzanym, oskarżonym oraz rodzinom. Pomoc w tych sprawach w mojej ocenie wydaje się niezbędna, w szczególności w pierwszych chwilach od zatrzymania. Tego typu sprawy są pilne i priorytetowe, więc mój telefon pozostaje do dyspozycji praktycznie całą dobę. 

Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz całe województwo pomorskie, a także województwo łódzkie – to jest rejon, w którym pomagam głównie klientom w sprawach narkotykowych. Jeżeli jesteś spoza powyższego regionu również postaram się pomóc.