Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się kwestią alimentów na byłego małżonka. A co z alimentami na dorosłe dziecko? Naturalnym jest to, że rodzice w początkowym etapie życia dziecka, zapewniają mu nie tylko wychowanie i opiekę, ale również dostarczają środki finansowe, niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dziecka. W ten sposób młody człowiek zmierza ku temu, by na którymś etapie życia stać się samodzielnym. W każdym społeczeństwie moment ten następuje jednak w nieco innym czasie. 

Kwestia alimentów na dziecko została uregulowana przez polskie prawo. Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Kwestia utrzymywania małoletniego wydaje się nie budzić większych wątpliwości, to jednak obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka budzi wiele wątpliwości – zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Do kiedy mam płacić alimenty na dorosłe dziecko? Czy muszę płacić alimenty na pełnoletniego syna/córkę? Ile wynoszą alimenty na dorosłego syna/córkę? Jak przestać płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? Na te oraz inne pytania dotyczące alimentów poznasz odpowiedź w dzisiejszym artykule, przygotowanym przez prawnika, adwokata z Gdyni, Trójmiasta

 

Alimenty na dorosłe dziecko - do kiedy płacić alimenty na pełnoletnie dziecko?

Pytanie o to, do kiedy należy płacić alimenty na dorosłego syna/córkę jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań w codziennej pracy prawnika. Poszukując odpowiedzi na to pytanie w Internecie – do kiedy płacić alimenty na dorosłe dziecko – można znaleźć wiele nieprawdziwych informacji. Z jednych źródeł wynika, że do 26 roku życia, z drugich, że tak długo jak dziecko studiuje, jeszcze z innych, że póki się uczy, ale. nie dłużej niż do 26 roku życia. 

Jako prawnik z Gdyni odpowiem Ci jednak inaczej – to zależy od danej sytuacji i konkretnych okoliczności. Jak wynika bowiem z powołanego przeze mnie wyżej artykułu – rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem potomka, który nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywistym jest więc, że po ukończeniu 18 roku życia syn/córka nie stają się magicznie samodzielni – przecież wówczas zazwyczaj nadal uczęszczają do szkoły średniej. Jeśli po jej ukończeniu postanowią kontynuować edukację na uczelni wyższej, również prawdopodobnie nadal będą wymagać pomocy rodziców. Każda sytuacja jest jednak inna i wymaga indywidualnej oceny. Inaczej przecież będzie kształtować się sytuacja studenta medycyny, którego nauka trwa wiele lat, a jednocześnie pochłania większość wolnego czasu, a inaczej studenta innego kierunku, którego zajęcia nie są tak absorbujące i np. po drugim roku zaczyna pracować. Można sobie jednak również wyobrazić sytuacje, w których, np. z powodu niepełnosprawności pełnoletnie dziecko dużo dłużej, a nawet nigdy nie stanie się samodzielne – wówczas, mimo upływu czasu nadal na rodzicu będzie ciążył obowiązek alimentacyjny. 

Jeżeli twoje pełnoletnie dziecko, choć nadal się uczy, podjęło pracę, z której osiąga regularne zarobki, może się okazać, że jest już samodzielne finansowo, a ty nie musisz dłużej płacić alimentów . Może również się okazać, że co prawda twoje potomstwo zaczęło zarabiać, ale jeszcze nie na tyle, by móc samodzielnie się utrzymać – wówczas jednak może okazać się, że Twój obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka powinien zostać zmniejszony. 

Powyższe wymaga jednak indywidualnej oceny – jeżeli więc masz wątpliwości co do tego, czy nadal powinieneś płacić alimenty na dorosłe dziecko, skorzystaj z konsultacji prawnika w Gdyni. 

Ile wynoszą alimenty na dorosłe dziecko?

Wiele osób przychodząc do adwokata pyta o kwotę minimalnych alimentów, albo o to, ile musi płacić alimentów na dorosłe dziecko. Na to pytanie prawnik nie jest w stanie jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jak wynika bowiem z treści art. 135 § 1 – zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że nie ma kwoty, która stanowiłaby minimalne alimenty na dziecko – nawet studiujące lub pełnoletnie. 

Wysokość alimentów na dziecko, także dziecko dorosłe czy dziecko studiujące zależy od jego potrzeb. Jeżeli na przykład syn/córka wymaga specjalistycznego leczenia, szczególnej diety czy też ma inne zwiększone potrzeby, alimenty mogą być wyższe. Wsparcie finansowe uzależnione jest też od kosztów utrzymania. W przypadku alimentów na pełnoletniego potomka będzie więc mieć znaczenie, czy np. nadal mieszka w domu rodzinnym, czy w związku z podjęciem studiów wyprowadził się, w związku z czym ponosi dodatkowe koszty, jak np. wynajem pokoju czy opłata za akademik. Wpływ na wysokość twojego obowiązku alimentacyjnego  będzie mieć także miasto, w którym mieszka dziecko – koszty utrzymania w Warszawie a np. w Bydgoszczy będą się znacząco różnić. 

Drugim aspektem, który wpływa na wysokość alimentów na dorosłego, jest również sytuacja finansowa rodzica, zobowiązanego do łożenia na potomstwo. Jeżeli jego zarobki są wysokie, synowi/córce będą należeć się wyższe alimenty. Dziecko bowiem, nawet pełnoletnie, ma prawo do życia na takim samym poziomie, co rodzice. Jako ojciec/matka, jesteś więc obowiązany/a nie tylko zaspokajać podstawowe potrzeby egzystencjalne, ale również utrzymywać dziecko na poziomie zbliżonym do własnego. Jeżeli zaś dochód ojca/matki  jest niższy, to również będzie miało to wpływ na wysokość świadczeń alimentacyjnych

 

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Jeżeli po lekturze tego artykułu dochodzisz do wniosku, że Twoje dorosłe dziecko jest już samodzielne i jest w stanie się samodzielnie utrzymać, a Twoje wsparcie finansowe nie jest mu już potrzebne, możesz wytoczyć przed sąd powództwo o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Wcześniej jednak warto skonsultować się z prawnikiem, np. adwokatem z Gdyni żeby upewnić się, że takie powództwo będzie skuteczne i zasadne w danej sytuacji. 

Poza faktem finansowego usamodzielnienia się przez pełnoletnie dziecko, na obowiązek alimentacyjny względem takiego potomka, wpływ może mieć również sytuacji finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów na dorosłe dziecko bądź też postawa dziecka. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. 

Jeżeli więc Twój syn/córka nadal pozostają na Twoim utrzymaniu, a w Twoim życiu wydarzyło się coś, co znacznie pogorszyło Twoją sytuację finansową – np. wypadek, utrata pracy, ciężka choroba i nie jesteś w stanie wykonywać obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego potomka bez nadmiernego uszczerbku dla swojego utrzymania, również możesz wytoczyć powództwo o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. 

Istotną kwestią jest również postawa dorosłego dziecka – jeżeli beztrosko co pół roku rzuca kolejne studia albo zamiast się uczyć, imprezuje i nie zdaje egzaminów, by w kolejnym roku rozpocząć nowy kierunek, może oznaczać to, że nie dokłada starać w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. W takiej sytuacji również może okazać się zasadnym wytoczenie powództwa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. 

Pamiętaj jednak, że w przypadku alimentów, a w szczególności alimentów na studiujące, uczące się dziecko, każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Z tego względu, przed podjęciem kroków prawnych, warto skorzystać z konsultacji z prawnikiem , który pomoże Ci podjąć dalsze decyzje. Jeżeli masz dalszy pytania związane z tematem alimentów na dorosłe dziecko, nie wahaj się umówić na poradę prawną z adwokatem z Trójmiasta.