Tel: 515 616 665 | Gdynia, ul. Śląska 53A lok. A401 | Kutno, Gołębiew Stary 39a | biuro@kancelariamw.pl

Sprawy spadkowe Trójmiasto: Gdynia, Gdańsk, Sopot

Sprawy spadkowe to jedne z tych spraw, których nie da się uniknąć. Przy spadkobraniu często w grę wchodzi walka o spory majątek rodzinny, często również chodzi o obronę przed długami spadkowymi. Dobry adwokat czy też prawnik od spraw spadkowych jest zatem na wagę złota.  Kancelaria adwokacka, którą prowadzę oferuje kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących spadku.

Sprawy spadkowe Gdańsk, Gdynia, Sopot - w czym mogę pomóc?

Często chodzi o zwykłe formalności. Aby przebrnąć przez te formalności potrzebna jest jednak osoba, która wie co i jak zrobić oraz poprowadzi sprawę w zaangażowany sposób. Czasem jednak trafiają się sprawy cięższego kalibru i potrzebny jest dobry prawnik, który będzie działał z korzyścią dla Ciebie. Taki, który posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zagadnieniami dotyczącymi spadku.

Jako adwokat od spraw spadkowych działający na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolic świadczę usługi na rzecz klientów indywidualnych. W zakres usług prawa spadkowego wchodzą następujące sprawy:

 • Ustalenie kręgu spadkobierców,
 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Uniknięcie długów spadkowych,
 • Zabezpieczenie spadku,
 • Dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • Odrzucenie spadku, w tym odrzucenie spadku przez dzieci, uchylenie się od skutków odrzucenia spadku
 • Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Kwestie podatkowe związane z rozliczeniem nabytego spadku,
 • Testament i podważenie testamentu,
 • Zachowek i pozbawienie praw do zachowku,
 • Wydziedziczenie,
 • Dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na powyższe pytanie. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji spadkobiercy. 

W niektórych przypadkach sądowe lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku będzie następnie wymagało wyłącznie dokonania zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym. W zależności też od przedmiotów wchodzących w skład spadku, od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. 

W przypadku nabycia praw do nieruchomości, która ma założoną księgę wieczystą dobrze jest dokonać zmiany wpisu właściciela w księdze wieczystej. Jest to szczególnie istotne dla osób, które chcą sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku.

Sytuacja, jednak może być bardziej skomplikowana. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy sporządzić wykaz inwentarza lub zlecić sporządzenie spisu inwentarza komornikowi. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku na spadkobiercach może ciążyć obowiązek wykonania zapisów, poleceń jak również najzwyczajniej spłacenia długów spadkowych.

W zależności od sytuacji może również nastąpić konieczność zapłaty lub obrony przed zapłatą zachowku. Jeżeli zaś spadkobierców jest kilku to dziedziczą oni przedmioty wchodzące do spadku w udziale wskazanym w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia. To często stanowi zarzewie do konfliktów, których efektem jest konieczność przeprowadzenia postępowania o dział spadku. Dział spadku można jednak wykonać w formie umownej i w ten sposób zaoszczędzić sporo nerwów, czasu i przede wszystkim kosztów związanych z obsługą prawną tematu.

Jak widać zatem, odpowiedź zatem na pytanie: stwierdzenie nabycia spadku i co dalej, nie jest prosta i zależy każdorazowo od sytuacji spadkobiercy.

Ile kosztuje sprawa spadkowa w sądzie?

Koszt sprawy spadkowej w sądzie zależy od rodzaju postępowania jakie ma zostać przeprowadzone. Osoby zainteresowane w założeniu w sądzie sprawy spadkowej odpowiedź na swoje pytanie znajdą w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Art 49 ustawy: 
1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) stwierdzenie nabycia spadku;
2)zabezpieczenie spadku
3)sporządzenie spisu inwentarza;
4)odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

Art. 50 Ustawy 
1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
1)apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
2)wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu
3)wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

Art. 51 Ustawy

1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

2. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Przykładowo zatem, jeżeli złożysz wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd oświadczenia o przyjęciu spadku zapłacisz łącznie 200 zł. 

W sprawach spadkowych możesz również wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych, kwestię tę opisałem szczerzej na stronie w zakładce Prawnik Gdynia Specjalizacje: Proces Cywilny, Sprawy sądowe.

Sprawami spadkowymi są również sprawy o zachowek. Jest to sprawa procesowa i za jej zainicjowanie zapłaci osoba, która domaga się zapłaty z tytułu zachowku. Tutaj opłata będzie zależna od wartości przedmiotu sporu tj. od wysokości kwoty, której domaga się powód. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 20.000 zł opłata będzie wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu.

Sprawa spadkowa w sądzie ile trwa?

Sprawa spadkowa w sądzie może trwać kilka miesięcy a równie dobrze trwać ponad rok czy nawet dwa, trzy lata. Wszystko zależne jest od: stopnia skomplikowania sprawy, ilości uczestników oraz od tego czy są znani sądowi, od postępowania dowodowego.

Sąd spadku bada bowiem z urzędu kto jest spadkobiercą. To z kolei oznacza, że sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe na okoliczność ustalenia dziedziczenia. W przypadku spraw nieskomplikowanych tj. takich gdzie nie ma sporu między spadkobiercami co do osób dziedziczących po zmarłym a uczestnicy zostali prawidłowo poinformowani przez sąd o rozprawie – wydanie postanowienia to kwestia do pół roku od momentu złożenia wniosku.

Inny będzie czas trwania sprawy, w sytuacji gdzie:

 • następuje np. podważenie testamentu czy też inny spór co do możliwości dziedziczenia przez danego uczestnika
 • spadkobierca nie jest znany, nie można ustalić jego adresu
 • sąd nie może odebrać oświadczenia spadkowego z uwagi na nieobecność spadkobiercy na rozprawie i jego usprawiedliwioną nieobecność
 • sąd wzywa spadkobierców poprzez ogłoszenie z uwagi na to, że zapewnienia spadkobierców lub dowody w sprawie uzna za niewystarczające
Jak widać odpowiedź na pytanie ile trwa sprawa spadkowa w sądzie nie jest takie prosta jak mogłoby się wydawać.

Ile kosztuje porada prawna adwokata w sprawie spadku?

Porada prawa w sprawie spadku to dobra opcja, dla osób, które chcą na własną rękę poprowadzić sprawę spadkową, jednak wolą się np. upewnić co do słuszności swojego działania. Koszt porady adwokata od spraw spadkowych powinien rozpoczynać się od kwoty 200 zł. Kwota ta może wzrosnąć w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, a tym samym od zaangażowania adwokata w udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie sprawy spadkowe są łatwe, proste i przyjemne. Często w sprawach spadkowych, w szczególności w których nie ma zgodności między spadkobiercami, udzielenie pomocy zajmuje trochę więcej czasu z uwagi na skomplikowany stan faktyczny. W takiej sytuacji należy się przygotować na wyższe koszty pomocy.

Adwokat Gdynia sprawy spadkowe - kompendium wiedzy

“Adwokat Gdynia sprawy spadkowe” to cykl wpisów poświęconych tematyce prawa spadkowego, które prowadzę na blogu. Jako adwokat od spraw spadkowych chętnie dzielę się swoją wiedzą. Uważam, że na nas, prawnikach spoczywa również niezwykły obowiązek wspierania społeczeństwa w rozwoju świadomości prawnej.  Tym samym serdecznie zapraszam  do zapoznania się z wpisami w tej tematyce: 

Adwokat sprawy spadkowe Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jeżeli potrzebujesz  pomocy adwokata od spraw spadkowych – zapraszam do kontaktu. W przypadku spraw spadkowych obsługujemy klientów z całej polski, w szczególności jednak z Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot) oraz z Kutna. Bardzo chętnie przyjmę Cię w biurze, które mieści się pod wskazany adresem: Gdynia, ul. Śląska 53 B lok. B507.

PRAWNIK GDYNIA
Gdynia, ul. Śląska 53A/A401
ADWOKAT KUTNO
Kutno, Gołębiew Stary 39a
TELEFON