Tarcza antykryzysowa 2.0 dla samozatrudnionych

Do wpisu zachęciła mnie dzisiejsza rozmowa z przedsiębiorcą w ramach akcji #RatujBiznes, do której przyłączyła się moja kancelaria.  Jak widać w dalszym ciągu istnieje potrzeba wytłumaczenia i usystematyzowania przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, jeśli chodzi o samozatrudnionego przedsiębiorcę. W poniższym wpisie zawarłem najważniejsze informacje dotyczące środków pomocy. Ustalmy na samym wstępie jednak, że za samozatrudnionego będziemy rozumieli przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą niezatrudniającego pracowników. 

tarcza antykryzysowa zus

Zwolnienie z opłacenia składek ZUS

Chyba najprzyjemniejsze wsparcie z tych wszystkich świadczeń pomocowych. Możesz uzyskać zwolnienie z opłacenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wypadkowego, chorobowego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Zwolnienie możesz uzyskać  za okres 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i nie korzysta z tzw. “ulgi na start”. Korzystać z ulgi na start możesz przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej od momentu jej zarejestrowania.

Jakie są warunki zwolnienia?

1. Złożenie wniosku do ZUS. Zwolnienie nie następuje automatycznie. Wniosek możesz złożyć w formie dokumentu papierowego (pocztą lub w skrzynce stojącej przed ZUS – nie polecam) albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pomocą platformy PUE-ZUS (polecam).

2. Przychód netto (bez VAT) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek musi być niższy niż 15 681 zł. Tak, dobrze czytasz, kryterium przychodowe dalej obowiązuje. Jeśli chcesz zwolnienia za wszystkie 3 miesiące podajesz przychód netto za miesiąc marzec.

3. Zwolniony zostaniesz wyłącznie jeżeli nie opłaciłeś składki. Wyjątek stanowi opłacenie składki za marzec. Jeżeli opłaciłeś składkę za marzec – należy Ci się zwolnienie z opłacenia składki za marzec, a na Twoim koncie powstanie nadpłata. Możesz wnioskować o zwrot nadpłaty. Tak rządzący rozwiązali bowiem kwestię przedsiębiorców, którzy jeszcze za czasów Tarczy 1.0 omyłkowo opłacili składkę za marzec 2020 r. Jeżeli jednak opłaciłeś składkę za kwiecień – nie otrzymasz zwolnienia za ten miesiąc. Podobnie z majem.

4. Brak zaległości w opłacaniu składek na dzień 31.12.2019 r.

Co musisz wiedzieć?

1. Możesz (a nawet powinieneś) składać wniosek o zwolnienie od razu za wszystkie 3 miesiące. Wniosek możesz złożyć do 30 czerwca 2020 r. Zwolnienie obejmuje wyłącznie składki liczone od najniższej podstawy wymiaru (nie znam nikogo kto opłaca wyższe…).

2. O zwolnieniu zostaniesz poinformowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku. Jeżeli wniosek złożyłeś przez platformę PUE ZUS – wyłącznie tam zostaniesz powiadomiony o rozpatrzeniu wniosku. W innym wypadku będzie to korespondencja przesłana na Twój adres podany we wniosku.

Aha… jeszcze jedno. Nie dzwoń na infolinię ZUS. Może się okazać, że jesteś 43434 w kolejce. Zamiast tego, zadzwoń do mnie. Pomagam bezpłatnie w ramach akcji #RatujBiznes.

Coś jeszcze?

Dla mnie istotne są jeszcze dwie rzeczy:

1. Przychody z tytułu zwolnienia ze składek nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Krótko mówiąc – nie zapłacisz podatku dochodowego od kwoty zwolnienia.

2. “Zwolnionych” składek nie odliczysz od podatku i od dochodu. Składki, z których jesteś zwolniony nie są traktowane podatkowo jako faktycznie zapłacone.

pożyczka dla samozatrudnionych

Pożyczka dla samozatrudnionego do 5.000 zł

Kolejna ciekawa propozycja dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że pożyczka może zostać umorzona. Ale po kolei…

Kto może skorzystać?

Samozatrudniony mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 r. Mikroprzedsiębiorcą jesteś jeżeli w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniałeś mniej niż 10 osób a obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczył 2mln euro. Nikogo nigdy nie zatrudniałeś i zastanawiasz się czy skorzystasz z pomocy? Skorzystasz. No chyba, że przekroczyłeś obrót 2mln euro…

Jakie są warunki skorzystania z pożyczki?

Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzonej przez Ciebie działalności. Wniosek możesz złożyć elektronicznie (PSZ-PKDG) za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Możesz też w formie papierowej – znajdziesz na stronie właściwego dla siebie urzędu. Podaję stronę tego gdyńskiego. Na stronie znajdziesz również bardzo przystępną instrukcję składania wniosków. Mogę też polecić poradnik mojego kolegi po fachu. Do wniosku elektronicznego musisz załączyć umowę w formacie PDF oraz wypełniony załącznik nr 1 w postaci formularza . Aktualizacja 23.04:  w elektronicznym wniosku nie ma już osobno formularza, który trzeba załączać. To co było w formularzu wypełniamy w formie elektronicznej we wniosku online. Pozostaje umowa w formacie PDF, którą po prostu załączasz jako załącznik. Nic nie drukujesz i nie wypełniasz. 

Co musisz wiedzieć?

1. Możesz wnioskować o umorzenie udzielonej pożyczki, jeżeli będziesz prowadził działalność przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Krótko mówiąc – nie będziesz musiał jej spłacać. 

2.  Okres spłaty pożyczki maksymalnie wynosi do 12 miesięcy. Okres karencji w spłacie to 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli NBP, czyli na dzień dzisiejszy śmieszne 0,0275 % skali roku. Oczywiście to tylko w przypadku jeżeli nie spełnisz warunków umorzenia lub nie złożysz wniosku o umorzenie.

3. W załączniku musisz podać informację czy otrzymałeś już inną pomoc zapobiegającą skutkom COVID-19. Jeżeli do momentu złożenia wniosku nie otrzymałeś decyzji o zwolnieniu ze składek (przypominam o sprawdzaniu skrzynki elektronicznej PUE-ZUS) albo decyzji o przyznaniu postojowego/dofinansowania – oświadcz zgodnie z prawdą, że nie otrzymałeś pomocy.

4. Tak jak w przypadku składek – od umorzonej pożyczki nie zapłacisz podatku dochodowego.

Coś jeszcze?

Pieniądze z udzielonej pożyczki musisz wydać na bieżące koszty prowadzenia działalności. Pojawiają się pytania czy trzeba to w jakiś specjalny sposób udokumentować. Rozumiem obawy osób zadających to pytanie, jednak w mojej ocenie będzie wystarczające jeżeli po prostu będziesz w stanie udowodnić, że zapłaciłeś za lokal lub opłaciłeś bieżące rachunki. Problem mają Ci, którzy w ogóle nie mają bieżących kosztów działalności, a chyba przyznasz że ciężko znaleźć taką osobę.

dofinansowanie

Świadczenie postojowe

Kto może skorzystać?

Samozatrudniony, który założył działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu. Przykładowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dodatkowo jesteś zatrudniony u kogoś na umowę o pracę – nie skorzystasz ze świadczenia.

Jakie są warunki skorzystania ze świadczenia?


1. Złożenie wniosku do ZUS. Wniosek możesz złożyć w formie dokumentu papierowego (pocztą lub w skrzynce stojącej przed ZUS – nie polecam) albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym za pomocą platformy PUE-ZUS (polecam). Polecam również poradnik ZUS jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe (uwaga pobiera od razu załącznik w formacie word).

2. Jeżeli nie zawiesiłeś prowadzenia działalności – spadek przychodów netto (bez VAT). Przychód, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym złożony wniosek musi być niższy minimum o 15% od tego jeszcze poprzedniego. Przykładowo – jeżeli składasz wniosek w kwietniu, to przychód z marca musi być niższy co najmniej 15% w stosunku do przychodu z lutego. Wysokość przysługującego Ci świadczenia to 2080 zł.

3. Jeżeli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. – nie ma dodatkowych kryteriów. W Tarczy 1.0 obowiązywało jeszcze kryterium wysokości przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Tarcza 2.0 usunęła kryterium wysokości przychodu. Ponownie, wysokość przysługującego  świadczenia to 2080 zł.

4. Jeżeli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej i jesteś zwolniony z VAT z uwagi na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł – również nie ma dodatkowych kryteriów. Nie musisz wykazywać spadku przychodów jak w punkcie 2. Wysokość świadczenia to jednak 1300 zł.

Co musisz wiedzieć?

1. Jest jeszcze jeden warunek skorzystania ze świadczenia postojowego. Mianowicie, musisz we wniosku oświadczyć, że: “w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.” Na chłopski rozum czytając przepisy ustawy zdaje się, że przestój może być konsekwencją zawieszenia działalności lub spadku przychodów w ustalonej wysokości. Nie jest mi wiadomym, jednak jaki warunek poza złożeniem oświadczenia mają wykazać osoby rozliczające się w formie karty podatkowej zwolnione z VAT. 

2. Składając wniosek za dany miesiąc ze świadczenia możesz skorzystać wyłącznie raz w tym miesiącu. Wniosek możesz ponawiać na kolejne miesiące. Samo świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzykrotnie. Warunkiem ponownego skorzystania ze świadczenia jest oświadczenie w kolejnym wniosku, że sytuacja nie uległa poprawie. Co to oznacza? Nie ma na razie żadnych wytycznych, a problemów jest sporo. Czy sytuacja się poprawiła jeżeli miałeś zawieszoną działalność, a po 30 dniach ją wznowiłeś? Czy sytuacja uległa poprawie jeżeli uzyskałeś większy dochód za dany miesiąc w porównaniu do poprzednio wnioskowanego okresu? Postaram się aktualizować wpis o nowe wytyczne. Zalecam jednak naprawdę szczególną ostrożność przy składaniu kolejnych wniosków. Dlaczego?

3. Dlatego, że przepisy ustawy pozwalają ZUS dochodzić zwrotu świadczenia nienależnie przyznanego lub wypłaconego wraz z odsetkami. Dzieje się tak w przypadku złożenia “fałszywego” oświadczenia lub dokumentów, wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub wypłaty świadczenia innej osobie niż uprawniona (koniecznie podaj swój nr rachunku bankowego). Zgodnie z przepisami ustawy, ZUS może również zasięgać informacji o wysokości uzyskanego przychodu od Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Zapewne celem weryfikacji podanych we wniosku danych.

4. Wnioski o świadczenie możesz składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Przykładowo, jeżeli stan epidemii zostanie zniesiony w sierpniu tego roku, wnioski będziesz mógł złożyć najpóźniej do końca listopada. 

5. Postojowe zwolnione jest z podatku dochodowego.

tarcza dla samozatrudnionych

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej


Kto może skorzystać?

Samozatrudniony, który nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Jakie są warunki skorzystania z dofinansowania?

1. Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzonej przez Ciebie działalności. Wniosek możesz złożyć elektronicznie (PSZ-DKDG) za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Możesz też w formie papierowej – znajdziesz na stronie właściwego dla siebie urzędu. Podaję stronę tego gdyńskiego. Do wniosku elektronicznego musisz załączyć umowę o wypłacie dofinansowania w formacie PDF oraz wypełnić elektroniczny załącznik nr 1. Musisz wysłać umowę jako wypełniony dokument elektroniczny. Istniała wątpliwość czy można również wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać tę umowę. Większość urzędów nie robiła z tym problemu. Od jakiegoś czasu jednak przy formularzach widnieją informacje, że dokument należy załączyć w formacie PDF niepodpisany.

2.  Spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym w następstwie COVID-19. Spadek ma dotyczyć dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Przykładowo: jeżeli składasz wniosek w kwietniu to możesz policzyć obroty z lutego i marca 2020 r. i porównać je z lutym i marcem 2019 r.

3. Musisz prowadzić działalność przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Dofinansowanie możesz uzyskać na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Co musisz wiedzieć?

1. Terminie na złożenie wniosku to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

2. Wielkość spadku obrotów decyduje o dofinansowaniu. Spadek o co najmniej 30% – to dofinansowanie w wysokości 1300 zł; spadek o co najmniej 50% – to 1820 zł dofinansowania; spadek o co najmniej 80% – to 2340 zł dofinansowania.  Dofinansowanie wypłacane jest miesięcznie.

3. We wniosku musisz złożyć oświadczenie, że nie otrzymałeś dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych.

wsparcie dla samozatrudnionych

Inne wsparcie?

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 stanowi również o innych formach pomocy. Przepisy umożliwiają udzielenie wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną w ramach instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego takich jak pożyczki, gwarancje oraz poręczenia. Wydaje się jednak, że najbardziej pożądane będą te 4 świadczenia, które opisałem powyżej. Zresztą… to też temat na nowy wpis. 

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie stosowania środków pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej zapraszam do kontaktu.