Podział majątku

Wszelkie sprawy związane z zakończeniem relacji dwojga małżonków są oczywiście niezwykle ciężkie pod względem emocjonalnym.  Rozpoczynając cykl wpisów pt. „Adwokat od spraw rodzinnych Gdynia Gdańsk” chcę udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z jednym z najbardziej zawiłych tematów prawa rodzinnego.

Podział majątku, bo o nim mowa, często utożsamiany jest (niesłusznie) z rozwodem. Jest to błąd i pewien mit, bowiem sfera majątkowa małżonków jest odrębną kwestią. Odrębną, aczkolwiek bardzo interesującą i często nieintuicyjną. Z pewnością jednak wymagającą sporo wiedzy i doświadczenia w tej tematyce. 

Wybór adwokata, który będzie prowadził Twoją sprawę jest kluczowy. Z pewnością warto wybrać osobę, która potrafi wysłuchać o Twoich problemach, ale nie tylko. Musi to być osoba, która poprowadzi Cię jak za rękę w tych trudnych chwilach i zaoferuje  wsparcie merytoryczne. Pokaże Ci wszelkie Twoje możliwości i pozwoli Ci wybrać najlepszą opcję rozwiązania. 

Podział majątku przed rozwodem

Wbrew powszechnej opinii, istnieje możliwość, aby dokonać podziału majątku przed rozwodem. Prawo nie zabrania takiej możliwości. Ogół czynności podejmowanych w związku z podziałem przed rozwodem nie różni się od tych po rozwodzie. Rozwód nie jest czynnikiem warunkującym podział majątku. Takim czynnikiem jest ustanie wspólności majątkowej. 

Jeśli więc pozostajesz z małżonkiem w ustroju wspólności majątkowej, to nie jest możliwe, aby prawnie podzielić majątek. Podejmując decyzję o tym przed rozwodem, powinieneś w pierwszej kolejności zakończyć wspólność majątkową. Możesz to zrobić z żoną/mężem zawierając np. umowę rozdzielności majątkowej przed notariuszem. Jest to w miarę szybki sposób na rozwiązanie tej sprawy – oczywiście o ile jesteście co do tego zgodni…

Podziału majątku przed rozwodem, bez  składania pozwu rozwodowego, dokonać możesz zarówno przed sądem, jak i notariuszem. 

Czy można podzielić majątek w trakcie rozwodu?

Jesteś zainteresowany załatwieniem sprawy rozwodowej przy jednoczesnym podziale majątku? Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Można podzielić majątek w trakcie rozwodu. Jednakże, złożenie pisma w formule ‘’2 w 1’’ nie gwarantuje, że sąd rozpatrzy obie kwestie w jednej sprawie. Sąd rozpozna odrębnie te dwie kwestie, jeśli uzna, że podział majątku mógłby przedłużyć rozprawę rozwodową. Kiedy małżonkowie są zgodni co do rozwodu, a także podziału majątku, Sąd nie powinien dokonywać rozdziału tych spraw.

Czy rozwód z winy ma wpływ na podział majątku?

Strona, która nie została uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego, często ma przekonanie, że należy jej się większy udział w majątku. Mam złe wieści. Takie przekonanie jest mylne. Orzeczenie o winie nie ma znaczenia w podziale majątku wspólnego. Jesteś winny lub współwinny, nie musisz się martwić, że zostaniesz pozbawiony swoich praw. Nie dojdzie do nierównego podziału majątku na podstawie tego, kto bardziej zawinił.

Podział majątku po rozwodzie - w jaki sposób podzielić?

Podział majątku po rozwodzie – taka jest zdecydowana większość spraw i realia sądowego. Z uwagi na zawiłość  większości spraw, sądy nie decydują się na podział w trakcie rozwodu. Po rozwodzie podział może przebiegać dwutorowo. Jeśli jesteście z małżonkiem zgodni i zależy wam na szybkim zakończeniu, możecie zdecydować się na polubowne rozwiązania. Wówczas należy umownie ustanowić rozdzielność majątkową a następnie zawrzeć odpowiednią umowę o podział między stronami. 

Natomiast jeśli nie możecie dojść do porozumienia, wtedy o podziale majątku zdecyduje sąd po wszczęciu postępowania przez jednego z małżonków. 

Decyzja o tym, w jaki sposób podzielić majątek pozostaje w waszych rękach…

Żądanie nierównych udziałów przy podziale majątku

Żądanie nierównych udziałów przy podziale majątku jest niezwykle rzadkie, acz… nie jest niemożliwe.

Możliwość następuje wtedy kiedy spełnią się łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze ważny powód. Po drugie musi wystąpić nierówny stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego przez jednego z małżonków.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2019 r. II CSK 337/18): „Sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za ważny powód w rozumieniu przepisu art. 43 KRO.”. Z orzecznictwa wynika również, że takim ważnym powodem, który może uzasadniać nierówny podział majątku jest np. rażące lub uporczywe nie przyczynianie się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości.

Tym samym – nierówny udział nie jest niemożliwy, wymaga jednak konkretnego stanu faktycznego.

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Uniknąć podziału majątku po rozwodzie można również po prostu nie zawierając związku małżeńskiego… Zakładam jednak że nie takiej rady oczekiwałeś. 

Po pierwsze musisz wiedzieć, że podział majątku nie jest obowiązkową czynnością po rozwodzie. Jeśli Ty i Twoja eksmałżonka/nek nie posiadacie żadnych cennych rzeczy to podział jest zbędny. Jak to mówią – z pustego i Salomon nie naleje. 

Nieprzyjemnych emocji związanych z podziałem po rozwodzie, można uniknąć zawierając po prostu rozdzielność majątkową przed małżeństwem. Prosty i banalny sposób. 

Co z kredytem przy podziale majątku?

Co z kredytem przy podziale majątku? Takie jest jedno z najczęstszych pytań. Cóż, w przypadku sądowego podziału musisz wiedzieć, że sąd nie będzie interesowała sfera waszych wspólnych długów. Sąd nie dokona podziału kredytu – jest to twoja umowa nie tylko z małżonkiem, ale też z bankiem, który nie uczestniczy w procesie. 

Poza tym jest to zobowiązanie. Wasze wspólne. Zobowiązanie nie jest z kolei majątkiem, a tylko ten podlega podziałowi.

Niezależnie od tego co sąd postanowi – dalej z eksmałżonkiem/ką będziecie tzw. dłużnikami solidarnymi. Obie strony będą zobowiązane do spłaty. 

Istnieje jednak możliwość – oczywiście umowna – aby jeden z was przejął i wziął zobowiązanie na siebie. Jednakże wyłącznie za zgodą banku. Najczęściej jest tak, że małżonek przy którym „zostaje mieszkanie” bierze kredyt na siebie, a sami małżonkowie rozliczają się wzajemnie. 

Trudny temat? Dla wielu bardzo. Jeżeli masz problem z powyższym zadzwoń/napisz do mnie, a postaram się pomóc.

Wniosek o podział majątku - jak napisać?

Wniosek o podział majątku jest pismem procesowym. Oznacza to, że musi spełniać specjalne warunki, aby mógł zostać rozpatrzony przez sąd. Do takich warunków należą m.in.:

• oznaczenie sądu, czyli prawidłowe wskazanie właściwości miejscowej,

• dane osobowe wnioskodawcy tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz co najmniej imię nazwisko i adres zamieszkania Twojego małżonka. Podanie PESELU będzie mile widziane

• oznaczenie rodzajowe pisma, czyli tytuł: „Wniosek o podział majątku wspólnego”,

• treść wniosku- wskazanie roszczeń, dowodów oraz uzasadnienie,

• podpis odręczny,

• załączniki

Jeśli nie czujesz się na siłach w sporządzeniu wniosku, zgłoś się o pomoc do prawnika, który z pewnością zawrze wszelkie elementy pisma oraz roszczenia. W dalszych artykułach postaram się jeszcze rozwinąć ten temat. 

 

Ile trwa sprawa o podział majątku wspólnego?

Czynnikiem, który wpływa na długość procesu, jest poziom skomplikowania sprawy, a także chęć ugodowego zakończenia sporu. Oczywiście im bardziej skonfliktowani są małżonkowie, tym mniejsza chęć z ich strony do sprawnego zakończenia sprawy. A to z kolei powoduje wydłużenie sprawy i wieloletni czas trwania procesu. 

Ile kosztuje podział majątku?

Wniosek o podział majątku jest płatny- podlega stałej opłacie sądowej. Wysokość opłaty będzie się różnić w zależności od tego czy we wniosku zawarty jest zgodny plan podziału majątku czy też nie. Jeżeli strony doszły do porozumienia i przedstawiają zgodny plan podziału opłata wynosi 300 zł. Jeśli jednak strony nie mogą dojść do pokojowego rozwiązanie podział majątku, wówczas należy uiścić kwotę w wysokości 1000 zł od wniosku. 

Ponadto, należy mieć na uwadze koszty zastępstwa procesowego, a także potencjalne wydatki w trakcie procesu jak np. koszt zaliczki na poczet biegłego. 

Kto płaci za biegłego przy podziale majątku?

Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie zawsze jest czynnością obowiązkową w procesie o podział majątku. Oznacza to niemniej tyle, że o ile twój małżonek nie podważa wartości dóbr wchodzących w skład majątku wspólnego, to jesteś w stanie uniknąć dodatkowych kosztów. Opisywana sytuacja stanowi jednak utopijny obraz z sali sądowej, wobec czego należy zastanowić się, kto poniesie koszty na biegłego przy podziale majątku.

Biegły odpowiedzialny jest za sporządzenie i dostarczenie opinii sądowi, tym samym udzielając specjalistycznej wiedzy w danym zakresie. Taki dowód przeprowadza się na wniosek strony lub z urzędu- z woli sądu. Co do zasady strona wnioskująca o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego zostanie wezwana do uiszczenia zaliczki na poczet biegłego. Jednakże należy wskazać, że po zakończeniu postępowania zaliczka zostanie rozliczona między stronami. Sąd może również odstąpić od nakładania na strony obowiązku rozliczenia kosztów na biegłego i obarczyć nimi Skarb Państwa lub jedną ze stron.

Podział majątku Gdynia Gdańsk - pomoc adwokata od spraw rodzinnych

W sprawach o podział majątku liczy się nie tylko zdecydowanie, umiejętność doradzenia, ale również zwykła, ludzka empatia.

Jeżeli chcesz by podczas podziału majątku reprezentował Cię taki prawnik – zapraszam Cię do kontaktu. Obsługę spraw związanych z podziałem majątku prowadzę na terenie Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot) oraz w woj. łódzkim.

Zachęcam również do zapoznania się z moimi innymi wpisami dotyczącymi kwestii prawa rodzinnego. Znajdziesz je na moim blogu