Pożyczka płynnościowa POIR plus inne - wsparcie w ramach walki z COVID-19 (Aktualizacja: 7.10.2020 r.)

W związku z wpisem na blogu dotyczącym dotacji na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm zgłasza się do mojej kancelarii w Gdyni sporo osób z prośbą o pomoc. Chętnie pomagamy wszystkim zainteresowanym. Często, jednak na etapie weryfikacji okazuje się, że przedsiębiorcy nie spełniają niektórych wymagań konkursowych. Te bowiem w niektórych województwach są wygórowane, np. spadek przychodów o 70% lub pomoc dla tylko niektórych branż. 

Ten wpis powstał  z myślą o samozatrudnionych oraz innych przedsiębiorcach, którzy nie mogą skorzystać z pomocy w formie dotacji z takich lub innych przyczyn. Są też tacy, którzy skorzystali z dotacji, lecz w dalszym ciągu zmagają się z brakiem płynności finansowej. Rozwiązaniem tego problemu mogą być tzw. pożyczki płynnościowe i inne pożyczki unijne, które udzielane są na bardzo korzystnych warunkach. 

Jakie są warunki pożyczki płynnościowej POIR i innych?

W pierwszej kolejności zwracam uwagę na jedną istotną rzecz. Pożyczki płynnościowe mogą się różnić od siebie nie tylko nazwą, lecz również warunkami udzielania. To, że w nazwie istnieje sformułowanie “płynnościowa” wskazuje wyłącznie na to, że jej celem ma być sfinansowanie tzw. kapitału obrotowego. Mówiąc jaśniej chodzi o  bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności. 

Najpopularniejszą i najbardziej rozchwytywaną pożyczką płynnościową wśród przedsiębiorców jest pożyczka płynnościowa Programu Inteligentny Rozwój (POIR).  Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego możemy przeczytać o warunkach tego wsparcia. Jest ono bardzo korzystne i interesujące. Okres spłaty  wynosi do sześciu lat przy maksymalnie sześciomiesięcznej karencji. Oprocentowanie wynosi zero procent, brak jest również dodatkowych opłat, prowizji. Jest to jednak rozwiązanie nie dla wszystkich. Firma musi obecnie znajdować się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19. Istotne jest też to, że przedsiębiorstwo nie mogło znajdować się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 .r. Ponadto, nie może ono podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.  Co do zasady, kwota nie może być wyższa niż  25%  obrotu firmy w 2019 r. lub 2-krotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez firmę razem z podatkami. Nie jest to jednak sztywna granica. W uzasadnionych przypadkach kwota może zostać zwiększona. 

Na stronie BGK znajdziemy również listę instytucji pośredniczących w udzielaniu pożyczek płynnościowych POIR. Dostępna jest też lista innych unijnych pożyczek. Począwszy od inwestycyjnych, po produkty na tzw. start lub dla poszczególnych branż (np. dla branży turystycznej).

Mam jednak złą i dwie dobre wiadomości. Zła jest taka, że lista jest ciut nieaktualna. Wynika to z faktu, że instytucji udzielających wsparcia jest bardzo dużo oraz z dużego zainteresowania pomocą tego rodzaju. Stąd też przepływ informacji nie jest tak szybki jakbyśmy tego chcieli.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że przygotowałem poniżej aktualny na dzień dzisiejszy tj. 7.08. spis najkorzystniejszych pożyczek dla poszczególnych województw. Ważne: sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc dane już jutro mogą być nieaktualne. Podaję jednak również namiary na instytucje, które mogą udzielić bieżących informacji. Kolejna dobra informacja jest taka, że mimo wstrzymanego naboru na dziś – wsparcie może wrócić za jakiś czas. Wszystko zależy bowiem od dostępności środków. Polecam Ci zatem samodzielne monitorowanie instytucji pośredniczących. 

Województwo pomorskie

Dla województwa pomorskiego, w zależności od powiatu, dostępne są dwie opcje z pożyczkami 0%. Maksymalna kwota finansowania wynosi 150.000 zł, zaś okres spłaty 60 miesięcy. Poniżej podaję namiary na instytucje udzielające pożyczek:

Aktualizacja (1.10.2020) : Santander Leasing będzie się zajmować udzielaniem pożyczek POIR w woj. pomorskim. Więcej informacji wkrótce. Nabór rozpocznie się 7 października 2020 r. Więcej informacji na stronie Santander Leasing. 

Województwo świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie

Aktualizacja 7.10.2020 r.:

Każde ze wskazanych wyżej województw rozpoczyna nabór w dniu jutrzejszym tj. 8.10.2020 o godzinie 8.00 rano. Informacje o pożyczce znajdziesz na stronie:

________________________________________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorcy z wyżej wymienionych rejonów mogą w dalszym ciągu liczyć na pożyczki płynnościowe na atrakcyjnych warunkach tj 0 % oprocentowania. Dla woj. małopolskiego warunkiem uzyskania tak korzystnych warunków jest to, aby przedsiębiorstwo działało nie dłużej niż 24 miesiące. Dla tych, które działają dłużej Poniżej wklejam adresy witryn instytucji zajmującej się finansowaniem:

Aktualizacja (1.10.2020): Pożyczki POIR w woj. lubelskim udzielać będzie w nowym naborze Lubelska Fundacja Rozwoju.
 

Województwo opolskie

W dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o pożyczkę, jednak trafiają one na tzw. listę rezerwową. Zaufane źródło twierdzi jednak, że dla wszystkich przedsiębiorców – nawet tych z listy – starczy środków. Pożyczki udzielane są na zero procent, z okresem kredytowania cztery lata. Instytucją udzielającą pomocy jest:

Aktualizacja(1.10.2020): 5 października o godzinie 9.00 rozpocznie się nabór na pożyczkę. Pożyczkodawcą będzie:

Województwo mazowieckie

Pożyczki z zerowym oprocentowaniem skończyły się bardzo szybko. Dostępna aktualnie jest jednak pożyczka z oprocentowaniem 0,6 % co jest w dalszym ciągu bardzo ciekawą ofertą. Wszystkie warunki oraz oferty innych pożyczek znajdziesz na stronie:

Nazwa jest myląca, jednak pożyczki udzielane są dla wszystkim podmiotom niezależnie od branż.

Aktualizacja (1.10): 5 października o godzinie 9.00 rozpocznie się nabór na pożyczkę POIR w woj. mazowieckim. Wsparcia udzielać będzie:

Województwo łódzkie

Aktualnie chyba najciekawszą ofertą jest pożyczka płynnościowa Jeremie. Oprocentowanie zależne jest od okresu spłaty pożyczki  i kwoty i wynosi od 0,1 % w skali roku dla pożyczek udzielanych do kwoty 200.000  zł z okresem spłaty do 12 miesięcy. Instytucją udzielającą pomocy jest:

Aktualizacja (28.09.2020 r.): Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BGK w ramach nowej puli środków w dniu 30.09.2020 r. rozpocznie się nowy nabór na pożyczki płynnościowe POIR. W woj. łódzkim instytucją zajmującą się formalnościami będzie:

Województwo dolnośląskie

Szczęście mają przedsiębiorcy z Dolnego Śląska – dalej dostępne są w ofercie pożyczki z oprocentowaniem zero procent. Jedną z instytucji pośredniczących w uzyskaniu pieniędzy jest:

Maksymalna wartość wsparcia wynosi do 250.000 zł, a okres zwrotu pieniędzy wynosi 60 miesięcy. Pozostałe instytucje, które mogą udzielić podobnego instrumentu dłużnego znajdziesz na stronie BGK

Aktualizacja (1.10.2020): 5 października o godzinie 9.00 rozpocznie się nabór na pożyczkę. Pożyczkodawcą będzie:

Województwo kujawsko-pomorskie

Pożyczki płynnościowe z 0% oprocentowaniem dalej udzielane są w woj. kuj-pom. Mają one charakter obrotowo-inwestycyjny. Wartość sumy dłużnej wynosi do pięciuset tysięcy złotych przy okresie kredytowania do 6 lat. Informacji udziela znana już niektórym z dotacji na kapitał obrotowy instytucja:

Województwo zachodniopomorskie

udziela tzw. pożyczek płynnościowych przedsiębiorcom z woj. zachodniopomorskiego. Oprocentowanie wynosi zero procent, kwota finansowania maksymalnie 250.000 zł, a okres zwrotu pieniędzy to max 5 lat. 

Aktualizacja 30.09.2020 r.: 

Pożyczka Płynnościowa POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19 w woj. zachodniopomorskiem będzie dostępna od 1.10.2020 r. Nabór rozpocznie się od godziny 9.00. Instytucją zajmującą się udzielaniem wsparcia będzie: 

Województwo lubuskie

w dalszym ciągu udziela pożyczek nieoprocentowanych na bardzo korzystnych warunkach. Kwota dofinansowania to maksymalnie 200.000 zł, przy okresie spłaty do 72 miesięcy przy 12 miesięcznej karencji.

Aktualizacja (28.09.2020 r.): BGK informuje, że w ramach nowej puli środków w dniu 30 września 2020 r. rozpocznie się nowy nabór na pożyczki 0 procent. W woj. lubuskim instytucją zajmującą się tematem będzie:

 

Województwo wielkopolskie

Przedsiębiorcy z Wielkopolski dalej oczekują na dotacje na kapitał obrotowy. W tym czasie można jednak skorzystać z oferty pożyczki płynnościowej Jeremie2, której udziela:

Co prawda pożyczki z nazwy są “inwestycyjne” jednak firmy dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 mogą otrzymać pożyczkę na koszty bieżące. Oprocentowanie wynosi od 0,61 %. 

Aktualizacja (28.09.2020 r.): Na stronie internetowej BGK można odczytać informację, że  w dniu 30.09.2020 r. rozpocznie się nowy nabór na pożyczki płynnościowe POIR. W woj. wielkopolskim instytucją udzielającą wsparcia będzie:

 

Województwo podlaskie

Aktualizacja 7.10.2020 r:

Trwa nabór na pożyczki płynnościowe prowadzony przez:

  •  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Na dniach pojawi się z kolei informacja o naborze nadzorowanym przez:
 

 

________________________________________________

Mimo, że oferowany produkt nazywa się “Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” to przedsiębiorcy mogą również za jej pomocą finansować tzw. kapitał obrotowy. Oprocentowanie wynosi 0%, okres spłaty do 84 miesięcy. Takiego wsparcia udziela m.in.:

Województwo warmińsko-mazurskie

udzielało preferencyjnych pożyczek płynnościowych z oprocentowaniem od 0,09% w skali roku. Obecnie nabór został wstrzymany, jednak w dalszym ciągu funkcjonuje tzw. “lista rezerwowa”. Niestety jeżeli chodzi o ten region polski jest to nie widać lepszego wsparcia na chwilę obecną.

Aktualizacja (28.09.2020 r.): Już dziś tj. 28.09.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków na pożyczkę nieoprocentowaną. W woj. warmińsko-mazurskim instytucją zajmującą się formalnościami będzie:

 
Aktualizacja 7.10.2020 r.: Pojawiła się informacja o naborze, który rozpocznie się jutro. Nabór startuje jutro od 7.30 i będzie przeprowadzony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego

Województwo śląskie

Na chwilę obecną brak jest wsparcia dla Ślązaków w opisywanym przeze mnie rodzaju pomocy. Z informacji, które uzyskałem prawdopodobnie w niedługim czasie powinna być dostępna kolejna transza pieniędzy. Polecam śledzi strony internetowe dwóch poniższych instytucji:

Aktualizacja (1.10.2020): Na dzień dzisiejszy wiemy jedynie, że pomocy udzielać będzie Fundusz Górnośląski S.A.

Aktualizacja 7.10.2020: Nabór potrwa od 7.10 do 9.10 . Więcej inforacji na stronie Funduszu Górnośląskiego S.A.

Zanim zakończę wpis chciałem wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jak wcześniej wspominałem – wpis może już jutro nie być aktualny. Wsparcie udzielane w tej formie, mimo konieczności zwrotu środków jest w dalszym ciągu bardzo atrakcyjną formą pomocy. Powyższe wyliczenie ma również charakter przykładowy. W ramach województwa mogą istnieć inne instytucje, które oferują podobne warunki. Polecam gorąco śledzić stronę https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/ jak również kontaktować się bezpośrednio z podmiotami, które do tej pory udzielały pożyczek płynnościowych POIR. 

Gdybyś miał jakieś pytania lub potrzebował pomocy prawnika w tym lub innym temacie proszę o kontakt.