Dofinansowanie pomorskie województwo - program Spektrum

Na razie przedsiębiorcy z województwa pomorskiego nie mogą liczyć na żadne dotacje na kapitał obrotowy. Dla wszystkich przedsiębiorców z tego regionu liczących na dofinansowanie działalności mam jednak dobrą wiadomość . Województwo pomorskie przygotowało program dla wszystkich firm, które myślą o rozwoju i mają określone potrzeby. 

Program Spektrum, bo o nim mowa, to system świadczenia specjalistycznych usług doradczych. Operatorem systemu i jednocześnie instytucją przyznającą grant jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Na czym polega ten program? Kto może przystąpić i skorzystać z tego dofinansowania (grantu czy też dotacji… zwał jak zwał)? Zapraszam do wpisu.

Dofinansowanie pomorskie - Program Spektrum - kto może skorzystać?

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Spektrum? Dofinansowanie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE dla firm z województwa pomorskiego i to w dodatku nie wszystkich. 

Z dofinansowania mogą skorzystać:

– Mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, jednocześnie osiągnęły obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro i jednocześnie przy bilansie rocznym nie przekroczyły 2 mln euro,

– Małe przedsiębiorstwa – firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i jednocześnie osiągnęły obrót nieprzekraczający 10 mln euro przy bilansie rocznym nie przekraczającym 10 mln euro

– Średnie przedsiębiorstwa – firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i jednocześnie osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro przy bilansie rocznym nie przekraczającym  43 miliony euro.

Na szczęście to koniec kryteriów. Nie ma żadnego kryterium spadku przychodów, wielkości poniesionej straty. Jest to jednak dość niecodzienny grant… 

Granty pomorskie - na co dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Grant może zostać przeznaczony wyłącznie na zakup specjalistycznej usługi doradczej (SUD). Zgodnie z regulaminem programu Spektrum, SUD to:

Kompleksowe specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez IOB z bazy akredytowanych Doradców, odpowiadające tematycznie obszarom
i podobszarom ujętym w bazie IOB, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Mówiąc jednak po ludzku – SUD to usługa, pojedyncza, nie mająca charakteru systematycznej obsługi, która ma służyć rozwojowi twojego przedsiębiorstwa i wzrostowi jego konkurencyjności. Katalog rodzajów usług  na jakie udzielane jest wsparcie dostępny jest na stronie ARP. Usługi podlegające dofinansowaniu mogą być świadczone wyłącznie przez IOB tj. Instytucje Otoczenia Biznesu, które zostały akredytowane przez ARP.

W ramach katalogu usług wyróżnia się usługi prawne, usługi prawno-podatkowe, usługi marketingowe, doradztwo eksportowe, usługi związane z zarządzeniem i organizacją, finansami, ICT i techniczno-środowiskowe. Katalog zawiera również przykładowe rodzaje usług w ramach powyższego wyliczenia.

Co ważne – dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych i może być przeznaczane wielokrotnie, do kwoty 200.000 euro dla jednej firmy. Krótko mówiąc, oznacza to, że możesz zakupić specjalistyczną usługę doradczą od Instytucji Otoczenia Biznesu i otrzymasz zwrot w wysokości 50% kosztów na zakup tej usługi. 

Dwieście tysięcy euro dla jednej firmy to sporo, ale to nie jedyne ograniczenie. Limitem jest również kwota ogólna jaka została przeznaczona na to zadanie przez APR tj. 2.500.000 zł. Aktualny nabór trwa również do 29.01.2021 r. Warto zatem się spieszyć.

Adwokat Gdynia - świadczenie pomocy w ramach programu Spektrum

Kancelaria adwokacka, którą prowadzę m.in. w Gdyni, uzyskała status IOB. Jeżeli jesteś mikro, małym i średnim przedsiębiorcą z województwa pomorskiego mogę świadczyć usługę rozwojową dla Twojej firmy w ramach Programu Spektrum. Na zakup tej usługi możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% wydatków na usługę.

W czym (zgodnie z przykładowym rodzajem usług) kancelaria może pomóc? 

1.  doradztwo w zakresie uzyskania specjalistycznych pozwoleń czy certyfikatów – usługa doradcza polegająca na pomocy w wypełnianiu dokumentacji związanej z uzyskiwaniem pozwoleń (np. wymaganych prawem budowlanym) czy certyfikatów (np. w kontekście produkcji żywności ekologicznej czy leków),

2. opracowanie strategii podatkowej – usługa doradcza polegająca na optymalizacji obciążeń podatkowych. Kancelaria współpracuje ze świetnym doradcą podatkowym, który na pewno pomoże wybrać optymalne rozwiązanie, 

3. doradztwo w procesie tworzenia, podziału, zbycia i nabycia podmiotów, zorganizowanych części przedsiębiorstw – np. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę, utworzenie spółki celowej etc.,

4. pozyskiwanie specjalistycznych pozwoleń, certyfikatów,

5. doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności – np. w zakresie ochrony znaków towarowych,

6. wydanie opinii prawno-podatkowej, interpretacji, analiza skutków podatkowych transakcji,

7. sporządzenie dokumentacji dot. transakcji, przetargów, innych zagadnień,

8. doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców (np. w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania takiego jak pożyczka płynnościowa POIR czy też inne formy wsparcia w ramach Tarczy).

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie? W sprawie grantu polecam skontaktować się najpierw ze  mną jako przedstawicielem kancelarii adwokackiej. Ustalimy czego tak naprawdę potrzebujesz, a następnie pomogę Ci i przeprowadzę Cię przez dalsze etapy kwalifikacji.